Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Stödet för att ansluta till Microsoft 365 försvinner till midsommar

  [2021-11-24 07:00]

  Församlingar och pastorat som väljer att ansluta sig till Microsoft 365 efter midsommar kan inte få stöd av projektet. Anmäl därför intresse för att ansluta snarast för att få tillgång till Microsoft 365 och anslut sommaren 2022.

  Den som väljer att inte vara ansluten inför oktober 2022 kommer inte att ha tillgång till Kornet, Svenska kyrkans nya gemensamma intranät.

  Kornet, Svenska kyrkans nya gemensamma intranät kräver inloggning till Microsoft 365

  Ta del av den senaste information om Kornet i relation till de organisatoriska teamen och hitta inspelningen från webbinariet som hölls om stödet till den inomkyrkliga och interna kommunikationen

  Nya införandeperioder för att underlätta för alla att ansluta till Microsoft 365

  För att kunna ansluta med fullt stöd från införandeprojektet behöver du införa Microsoft 365 under våren. Nu finns de tre sista införandeperioderna framtagna för att underlätta för alla att ansluta. Gör en intresseanmälan för dig och din församling eller ditt pastorat redan innan årsskiftet och välj i den införandeperiod som passar er bäst.

  Lär dig mer om vad som är nytt i processen för de tre sista införandeperioderna
  Anmäl intresse för att ansluta till Microsoft 365

  Koncekvenser av att välja bort Svenska kyrkans Microsoft 365 

  Det pastorat eller den församling som väljer att stå utanför Svenska kyrkans Microsoft 365 kommer inte kunna logga in och ta del av innehållet på Kornet, Svenska kyrkans nya gemensamma intranät som lanseras under oktober 2022.

  ​Det innebär att enheten endast kommer att ha tillgång till den information som den nationella nivån är skyldig att tillhandahålla till församlingar och pastorat. Du behöver logga in för att ta del av all information som är av mer stödjande karaktär. Enheten hamnar också utanför de gemensamma verktygen som stöttar de gemensamma arbetssätten och det blir svårare att samverka och samarbeta.

  Det pastorat eller den församling som väljer att inte ansluta till Microsoft 365 riskerar också att förlora tillgången till andra digitala tjänster som kan komma att kopplas ihop med inloggningen till Microsoft 365 i framtiden.I förlängningen är det också sannolikt att de tjänster och miljöer som Svenska kyrkan nu lämnar stängs. Det kan innebära konsekvenser för den som inte har en helt egen it-miljö och helt egna epost-adresser.

  Kyrkomötet diskuterar om Microsoft 365 ska bli obligatorisk i Svenska kyrkan

  Frågan om det ska bli en obligatorisk anslutning av alla församlingar och pastorat till Microsoft 365 behandlas under hösten av kyrkomötet. Förslaget är ett obligatorium från och med 1 januari 2025. Fram till dess är det formellt frivilligt.

  Redaktör
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Magnus Edin, Kyrkokansliet
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Skapad
  2021-12-06
  X
  Dokumentid: 1564377- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042