Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Sista införandeperioderna för att ansluta till Microsoft 365 med stöd

  [2021-11-23 12:00]

  Nya införandeperioder innan midsommar 2022 erbjuds för att alla som vill ska kunna ansluta till Microsoft 365 med stöd från projektet. Prata ihop dig lokalt och gör en intresseanmälan innan årsskiftet.

  Anmäl intresse för att ansluta enligt den uppdaterade processen.  De tre nya införandeperioderna, som också följer en något kortare och uppdaterad införandeprocess, är planerade till våren.

  • Mars-april (observera att påsken ligger mitt i införandeperioden),
  • April-maj (observera att påsken och Kristi himmelsfärds inträffar under införandeperioden) eller
  • Maj-juni (observera att Kristi himmelsfärds inträffar under införandet och att det avslutas veckan innan midsommarafton).

  Anmäl intresse för att ansluta till Microsoft 365

  Denna uppdaterade införandeprocess kommer kräva lite mer eget ansvar. Det innebär bland annat att du i det lokala införandeteamet behöver planera [TG1] för kommunikation och kalla till utbildningstillfällen för kollegor lokalt. Detta behöver du göra redan innan den första genomgången som kallas kick-off. Kick-offen är den första genomgången och har två fokus, dels att     

  • ​förtydliga den mer tekniska införandeprocessen och att
  • tillhandahålla förändringsstöd med kommunikationsunderlag som det lokala införandeteamet sedan behöver anpassa och föra vidare till de lokala kollegorna samt utbildningsinnehåll där det finns digitala utbildningstillfällen som det lokala införandeteamet behöver kalla till.

  Det mesta av införandeprocessen fortsätter som den varit under hösten 2021. Den befintliga processen finns beskriven på intranätet och skiljer sig på tre punkter. Observera att SCCM-arbetet ersätts med Intune-processen, det vill säga sättet datorerna tar emot systemuppdateringar byts ut; e-poststandarden kommer redan vara på plats; och rättighetsinventeringen blir endast rekommenderad men inte obligatorisk.

  Ta del av nuvarande införandeprocess för att kunna planera ditt arbete.  

  Läs om vad som behöver göras lokalt inför lanseringen av Microsoft 365

  Uppdaterad införandeprocess mars till juni

  Införandeprocessen för enheter som redan är ansluta till den Gemensamma it-plattformen (Gip) har förenklats och kortats ner för att underlätta för fler att mäkta med att ansluta sig medan det fortfarande finns stöd från projektet. Nuvarande process leder till en gedigen och bra start med Microsoft 365 men kräver en hel del arbetsinsats, framför allt förframför allt för dig som lokala kontaktpersonn. Nu finns en möjlighet med en lite kortare variant som skiler sig på tre punkter.

  • De lokala windowsdatorerna ska styras via Intune istället för SCCM
   Alla Windowsdatorer behöver kopplas upp till kyrknätet 2*8 timmar för att kopplas ihop med Intune. Kyrknätsuppkopplingen kan ske genom att datorn är i gång på arbetsplatsen, förutsatt att den är ansluten till kyrknätet. För kollegor som inte har möjlighet att koppla upp datorn på arbetsplatsen behövs en VPN-uppkoppling. När Intune är aktiverad kan datorerna skötas centralt och de nödvändiga uppdateringarna, nedladdningarna och justeringarna sköts sedan från centralt håll.
   Registrera datorn till Intune på samma sätt som enheter i Lunds stift redan gör
  • Ny namnstandard för e-postadressen införs separat i februari
   Namnstandarden som inneburit att användare som inte haft förnamn.efternamn(eventuellt tillägg enligt standarden)@svenskakyrkan.se fått ny e-postadress i och med att de anslutit till Microsoft 365 kommer genomföras innan införandeperioderna påbörjas.
   En ny namnstandard för e-post introduceras.​
  • Valfri rättighetsinventering
   För att kunna garantera att allt ska bli rätt och fungera smärtfritt med behörigheter (till exempel till funktionsbrevlådor och dylikt) har alla kontaktpersoner varit tvungna att gå göra en rättighetsinventering. Detta har visat sig vara en bra uppstädning men en uppgift som tagit mycket tid för den lokala kontaktpersonen. Arbetet kan fortfarande göras men kommer inte längre att vara obligatoriskt. Skulle problem uppstå för att rättigheterna inte legat helt rätt vid införandet kommer det att märkas tydligt och gå ganska snabbt att åtgärda. Feedback från kollegor som redan anslutit till Microsoft 365 har visat att en omprioritering av rättighetsinventeringen kan vara en värdefull tidsbesparing. 
  Redaktör
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Magnus Edin, Kyrkokansliet
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Skapad
  2021-11-23
  X
  Dokumentid: 1564376- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042