Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Fakta om Sofiakyrkan, Svenska kyrkan i Paris

  Sofiakyrkan i Paris

  Sofiakyrkan i Paris Foto: Alex & Martin/Ikon

  [2021-10-11 10:39]

  Information om bakgrund, nuläge och framtiden för Svenska kyrkans fastighet i Paris.

  Bakgrund 

  Sedan ett par år tillbaka pågår en översyn av samtliga av Svenska kyrkans församlingar i utlandet. Syftet är att skapa aktiva och stabila församlingsverksamheter för att trygga Svenska kyrkan i utlandets framtid för nuvarande och kommande generationer.

  Med vikande medlemssiffror och därmed minskade intäkter behöver alla församlingar, i Sverige såväl som i utlandet, tillsammans med stift och nationell nivå, se över hur vi kan minska utgifter och kostnader och samtidigt bevara och utveckla organisation och verksamheter.

  Nuläge

  År 2021 påbörjades en utredning av Svenska kyrkan i Paris. I nuläget finns inga förslag till beslut, och följaktligen inte heller några beslut fattade om fastigheten Sofiakyrkan på Rue Médéric i Paris.

  Framtid

  Den pågående utredningen beräknas vara klar under andra halvan av 2022. Utredningen genomförs av biskop emeritus Esbjörn Hagberg. Utredningen kommer att mynna ut i ett antal förslag till beslut som kyrkostyrelsen har att fatta.

  Detta är beslutat

  Utlandskyrkans medel minskar i takt med minskande intäkter för hela Svenska kyrkan vilket betyder att alla utlandsförsamlingar långsiktigt måste bära större delen av sina egna kostnader.​

  Detta är inte beslutat

  Vad som ska hända med Sofiakyrkan.

  Vanliga frågor och svar​

  Varför diskuteras Sofiakyrkan i Paris?
  Fastigheten i Paris är den i särklass dyraste fastigheten av alla utlandsägda fastigheter. De senaste 10 åren har Svenska kyrkan lagt ut 54 miljoner kronor i underhåll och reparationer och ytterligare 10 miljoner kronor kommer att läggas i akuta åtgärder framöver. Situationen är inte hållbar och därför behöver vi tillsammans hitta en lösning.​

  Kommer Sofiakyrkan att säljas?
  Det pågår en dialog med kyrkorådet i Paris och tillsammans med den utredning som pågår kommer vi att landa i ett förslag till beslut. Det är viktigt att påpeka att det alltså inte finns något beslut om att fastigheten ska säljas i dagsläget.​

  Vad händer med församlingen om Sofiakyrkan säljs?
  I den händelse att beslut fattas om att fastigheten ska säljas, kommer det att ske i dialog med församlingen. Det ligger i allas intresse att försäkra oss om att församlingen ska kunna fortsätta att bedriva verksamhet i församlingen, oavsett vad som beslutas kring fastigheten.​

  Kan inte församlingen i Paris få ta över Sofiakyrkan?
  Att församlingen skulle ta över fastigheten är en lösningarna som diskuteras, vilket också innebär att församlingen i så fall måste ta över drift och underhåll av fastigheten.​

  Vill man sälja Sofiakyrkan för att få in pengar till kyrkokansliet?
  Nej. Om fastigheten säljs beror det på att målet om att alla utlandsförsamlingar ska kunna bära sina egna kostnader inte går att uppnå på annat sätt.

  Läs mer 

  Här kan du läsa mer om pågående och avslutade utredningar av utlandskyrkan.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Sara Steinholtz Sparby, Kommunikation
  Skapad
  2021-10-11
  X
  Dokumentid: 1559421- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092