Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Med avledning av hävda restriktioner den 29 september

  [2021-09-30 06:00]

  Restriktionerna avslutas den 29 september för alla som är vaccinerad. På många sätt innebär det att en ökenvandring är över. Men än är inte pandemin förbi och det finns god anledning att agera med klokt omdöme och öppna verksamheter med varsamhet, skriver Västerås stifts ledning i en information till stiftets kyrkoherdar som gick ut under onsdagen.

  Från och med 29 september gäller att:

  • deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.
  • deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort.
  • de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, som storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap, tas bort.
  • det allmänna rådet om att arbeta hemifrån tas bort.
  • rekommendationen för avstånd tas bort för de som är vaccinerade.
  • för den som inte är vaccinerad (och över 18 år) gäller fortfarande att hålla avstånd till andra och att särskilt att undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. 

   Rekommendation om att den som har förkylningssymptom bör stanna hemma och testa sig för covid-19 fortsätter att gälla.

   Det vilar nu ett stort ansvar på individen själv att iaktta de försiktighetsåtgärder som krävs. I vår verksamhet i Svenska kyrkan kan vi på olika sätt underlätta det, genom att:

  I och med de förändrade restriktionerna upphör Västerås stifts krislednings veckovisa möten och länsstyrelsernas möten om inriktning och samverkan glesas ut. Västerås stift fortsätter att hålla regelbundet kontakt med länsstyrelserna och smittskydden under hösten och kan komma att höra av sig om smittläget förändras.  

  Västerås stift kommer från och med den 30 september att påbörja en återgång till arbete i stiftskansliets lokaler. Här kan du se planen för återgång.
   
  Har du frågor kring Covid-19 går det bra att fortsätta mejla till krisinfo.vasterasstift@svenskakyrkan.se.  

  Pandemin liknar den ökenvandring som Israels folk gjorde tillsammans med Mose, Mirjam och Aron. 

  Stiftets församlingar har vandrat genom öknen tillsammans med en betydande del av världens befolkning. Krisledningen i Västerås har gått tillsammans med representanter för det övriga samhället:  Länsstyrelsen har varje vecka samlat näringsliv, civilsamhället, myndigheter och smittskyddsläkare för gemensamma överläggningar. Där har era lägesbilder bidragit till helhetsbilden av samhället.

  De beslut som stiftets krisledning har kommunicerat grundar sig på samtalen under länsstyrelsernas möten. På så sätt har vi gått i takt med det övriga samhället. Samverkan med övriga samhället har varit ett exempel på lärande som pandemin har fördjupat. Det ska vi ta med oss i de dagar som nu kommer. I församlingarna finns fler exempel på lärande som kom i och med ökenvandringen. Ta med det till den fortsatta vandringen!   

  Med vänliga hälsningar

  Mikael Mogren, biskop
  Karin Spector, stiftsdirektor
  Peter Åström, stiftsprost

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ann Löfqvist, Västerås stift
  Skapad
  2021-09-29
  X
  Dokumentid: 1558061- Webid: 29143 - Unitid: 6