Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Valwebben

  Röstkort från förtidsröstning

  [2021-09-19 16:15]

  Röstkorten ska behållas hos valnämnden till dess kyrkovalet vunnit laga kraft. Detsamma gäller för Omslag för förtidsröster som har avgivits inom valnämndens ansvarsområde (omslag K6) som har öppnats och hanterats i vallokalen.

  Omslag (K6) som inkommer efter det att röstmottagningen i vallokalen har avslutats ska enligt regelverket skickas oöppnat av valnämnden till stiftsstyrelsen och ingå i den slutliga sammanräkningen. Detta ska antecknas i protokollet.

  ​Enligt SvKB 2019:1, 10 kap. 1 §, följer att röstkort vid förtidsröstning – som ju är inkomna handlingar till valnämnden – ska sparas till dess att valet har vunnit laga kraft. Detta framgår också av arkiveringsinstruktionen.  

  Vi har noterat att B2 behöver förtydligas för framtiden avseende tidpunkten när röstkortet ska förstöras.

  Redaktör
  Annika Gustafsson, Valwebben
  Innehållsansvarig
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Ansvarig för intranätet Valwebben
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Skapad
  2021-09-19
  X
  Dokumentid: 1556665- Webid: 744759 - Unitid: 2147483277