Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations remissvar på LAS-utredningarna

  [2021-09-14 08:46]

  Efter den principöverenskommelse som träffades mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal i december 2020, tillsatte regeringen tre interna utredningar med uppdrag att genomföra denna principöverenskommelse. Utredningarna presenterades före sommaren 2021 och innehåller ett antal förslag om förändringar i arbetsrätten, framför allt vad gäller uppsägning, visstidsanställning, turordning, omställningsstöd och kompetensutveckling.  

  Nu har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation lämnat in remissvar på utredningarna.

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är kritisk till att utredningarna bygger på en överenskommelse mellan några få organisationer, medan övriga parter på arbetsmarknaden inte har fått komma till tals. Utredningarna tar inga hänsyn till förutsättningarna i olika branscher och det framgår inte vilka analyser som ligger till grund för förslagen. Det är därför svårt att se hur förslagen skulle kunna bli verklighet utan risker för negativa konsekvenser för arbetsmarknaden som helhet.  

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är i allt väsentligt positiv till förslaget om omställningsstudiestöd (Ds 2021:18) för att stärka arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden. Däremot innehåller förslagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16) och en reformerad arbetsrätt (Ds 2021:17) ett flertal problematiska förslag. Det gäller framför allt förslaget om särskild visstidsanställning, innebörden av begreppet huvudorganisationer och höjt skadestånd vid ogiltig uppsägning/avskedande. Ett antal tydliggöranden måste också göras, bland annat avseende det nya begreppet sakliga skäl vid uppsägning och förutsättningarna för omställnings- och kompetensstöd.  

  Sammanfattningsvis anser Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att utredningarnas förslag innehåller vissa intressanta lösningar som kan få positiva effekter, men att förslagen i sin nuvarande form behöver analyseras ytterligare för att se hur de föreslagna regelverken kan fungera på arbetsmarknaden i sin helhet.  

  Du kan läsa hela remissvaret här

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Skapad
  2021-09-14
  X
  Dokumentid: 1556005- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406