Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Ta del av verksamhetsstatistik för utlandskyrkan

  [2021-09-07 16:42:36]

  Verksamheten i utlandskyrkans församlingar fortsatte under 2020, men ofta under andra former. Fysiska möten fick ersättas av telefon- eller videomöten. Fler människor blev isolerade och fick sökas upp. Här kan du ta del av statistiken.


  Svenska kyrkan i utlandet finns i 39 församlingar och verksamhetsplatser utomlands. Dessutom finns ambulerande personal i Afrika, Asien, Sydamerika, Europa och Nordamerika. Här hittar du utdrag ur statistiken för 2020. Ladda ner hela filen längst ner.

  Diakonal, uppsökande verksamhet ökade

  1 373 hembesök gjordes av utlandskyrkans personal. Den generella diakonala och uppsökande verksamheten i utlandskyrkan ökade dramatiskt och uppgick till 2 664 tillfällen. En orsak är att många människor isolerades på grund av pandemin, och kyrkans roll blev att sträcka sig ut till behövande, med exempelvis hemkörning av mat och medicin. 

  Fysiska gudstjänster minskade, digitala gudstjänster ökade

  Under 2020 besökte 159 179 personer utlandskyrkans verksamhet och 62 546 personer besökte gudstjänster. Det är en minskning jämfört med tidigare år och förklaringen är restriktioner på grund av pandemin. Samtidigt ökade antalet digitala gudstjänster och träffar Ungefär 25 000 personer deltog helt eller delvis i livesända gudstjänster. Ett stort antal gudstjänster förinspelades också. Det totala antalet visningar av dessa var 582 952. 

  Sjukhusbesök och dop minskade

  Under 2020 besökte utlandskyrkans personal 272 personer som fanns på sjukhus, en minskning jämfört med tidigare år, berorende på de restriktioner som införts på grund av pandemin.Under 2020 döptes totalt 97 personer i utlandskyrkan. Flest dop förrättades av församlingarna i Köpenhamn, Oslo och London.

  MInskning av antal vigslar utomlands

  Antalet vigslar i utlandskyrkan var under 2020 totalt 74 stycken, vilket var en betydande minskning jämfört med 2019. Orsaken är förstås de reserestriktioner som pandemin medförde. De utlandsförsamlingar som hade flest vigslar var Gran Canaria, Costa Blanca, Teneriffa, Aten och Köpenhamn. Det går också att få välsignelse över ett borgerligt ingånget äktenskap. Under 2020 genomfördes 19 sådana, även det en minskning sedan året innan. 

  Begravningar utomlands

  Svenska kyrkan utomlands har samma uppdrag som församlingar i Sverige, vilket innebär att följa människor åt från födelse till död. Under 2020 begravdes 79 personer i någon av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Flest begravningar förrättades i Los Angeles och Paris. 

  Flest fängelsebesök i Oslo och Asien

  Förra året gjorde utlandskyrkans personal 38 besök hos frihetsberövade personer, besök som betyder enormt mycket för de intagna. Flest antal fängelsebesök gjordes i Oslo och av den ambulerande prästen i Asien. Normalt görs fler fängelsebesök, särskilt av de ambulerande prästerna i Sydamerika och Asien, men på grund av pandemin fick flera resor ställas in. 

  Ökning av själavårdande samtal

  Under 2020 har många människor mått psykiskt dåligt, på grund av pandemin. Orsakerna har ofta varit isolering till följd av karantän och restriktioner. Detta återspeglas i den stora ökningen av själavårdande samtal i utlandskyrkan. Totalt genomfördes 7 172 samtal, en ökning med omkring 50 %, jämfört med året innan. Sammantaget har själavårdande samtal eller stödinsatser riktats till 6 102 personer, också det en betydande ökning jämfört med 2019.

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Jiang Millington, Svenska kyrkan i utlandet
  Skapad
  2021-09-07
  X
  Dokumentid: 1555147- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092