Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Biskopsbrev om lärande och undervisning

  Foto: Serhiy Kobyakov

  [2021-09-01 11:49]

  Svenska kyrkans biskopar har presenterat ett nytt biskopsbrev om lärande och undervisning. Det nya biskopsbrevet ger teologiska, historiska och pastorala perspektiv på lärande och undervisning. Det innehåller även konkreta förslag på bibeltexter, psalmer och böner som kan ingå i den grundläggande undervisningen om kristen tro.

  Kyrkomötet uppmanade 2019 hela Svenska kyrkan till en långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande. Biskopsbrevet kommer som en del av denna satsning och blir ett grunddokument för vad kyrkans undervisning och lärande innebär.​ 

  Kyrkostyrelsens vision om kyrkans undervisning innebär att 2030 ​

  • har dopmedvetenheten stärkts
  • praktiserar vi en pedagogik som håller ihop information, formation och transformation, d v s att förvärva kunskap, att växa in i kristet liv och att leva i ständig omvändelse
  • ses trons offentliga konsekvenser som en självklarhet
  • har kunskapen om kristen tro ökat i det offentliga rummet
  • har barn och ungas villkor förbättrats
  • har det blivit vedertaget att en hållbar värld omfattar åtminstone fyra dimensioner: social, ekonomisk, ekologisk och andlig.   

  Samlad syn på kunskap och lärande 

  Undervisning utgör, tillsammans med gudstjänst, mission och diakoni, kyrkans grundläggande uppdrag. Biskopsbrevet vill

  • samla ihop teologiska, historiska och pastorala perspektiv på lärande och undervisning
  • vara ett grunddokument för Svenska kyrkans undervisning
  • ge teologiska och pedagogiska redskap för att nå målen i visionen som kyrkostyrelsen har
  • förmedla vad det är att kunna något, att lära sig något, och vad kyrkan har i uppdrag att ge vidare.

  Kyrkans uppdrag med undervisning och lärande är att knyta samman människors livsfrågor med evangeliet och bibelns berättelser, för att de ska kunna tolkas och innebära livsmod.

  Fyra dimensioner av kunskap​

  Kunskap består främst av fyra dimensioner: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Fakta förstås här som den rent informativa aspekten av kunskap. Förståelse är förmågan att tolka och förklara. Färdighet är själva utövandet av kunskapen. Förtrogenhet handlar om omdöme, grundat i erfarenhet, men också om att kunna införliva de normer och värderingar som finns i en kunskapskultur. Kyrkans undervisning handlar om att med teologisk och pedagogisk kunskap bidra till och skapa förutsättningar för att knyta samman de fyra dimensionerna.

  Stiftets introduktionsdagar kring biskopsbrevet 

  Under hösten ordnar Linköpings stift introduktionsdagar om biskopsbrevet. 28 september för församlingspedagoger och 28 oktober samt 29 november för alla andra som är engagerade i och intresserade av lärande och undervisning. Information och anmälan finns i länken nedan. 

  Skapad:2021-09-01 13:05:00

  Nu har vi fått ett biskopsbrev om lärande och undervisning och kan fördjupa oss i och inspireras av detta!

  Läs mer

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Elisabeth Eriksson, Linköpings stifts intranät
  Skapad
  2021-09-08
  X
  Dokumentid: 1554389- Webid: 29037 - Unitid: 3