Checklista miljövänligare åtgärder kyrkogård och markanläggningar

I kyrkogårdsarbetet sköter vi mark och växter, vi komposterar och en del församlingar har krematorier. Nedan är exempel ni kan bearbeta i miljöarbetet.

Skötsel

 • Vi arbetar för att främja den biologiska mångfalden genom växtval, faunadepåer, slåtterängar med mera.
 • Vi försöker minska andelen hårdgjorda ytor utan att minska tillgängligheten.
 • De ettåriga växter vi använder till skötselgravar är ekologiskt odlade.
 • De gravutsmyckningar vi använder till skötselgravar är komposterbara.
 • Vi försöker minska andelen hårdgjorda ytor utan att minska tillgängligheten.
 • Vi har justerat klipphöjden så att vi minimerat antalet klippningar per säsong.
 • Vi använder om möjligt soldrivna, elektriska eller handdrivna klippare alt klippare som går på förnyelsebara bränslen.
 • Vi väljer sorter som kan växa fritt när vi anlägger nya häckar.
 • Vi låter gräsklipp ligga kvar och göda marken eller komposterar det.
 • Vi lägger höstlöv under buskar eller på komposten.
 • Vi köper endast långtidsverkande gödning med organiskt ursprung, t.ex. KRAV-märkt gödsel.
 • Vi rensar ogräs manuellt.
 • Vi komposterar vårt organiska avfall.

Begravningsverksamhet

 • Vi verkar för att KRAV-godkända, närodlade och/eller viltväxande blommor används vid begravningar i kransar mm.
 • Vi verkar för att allmänheten använder KRAV-godkända, närodlade och/eller viltväxande blommor vid smyckning av gravar.
 • Vi verkar för att allmänheten använder komposterbara gravutsmyckningar (kransar m.m.) utan plast och ståltråd.
 • Vi verkar för att på olika sätt minska miljöbelastningen vid begravningar genom att t.ex. uppmuntra till användning av bårtäcke, blommor som är KRAV-godkända, närodlade och/ eller viltväxande, samt kransar m.m. som är komposterbara.
 • Vi verkar för att importerade eller utlandsbearbetade gravstenar undviks genom att visa på eller tillhandahålla mer hållbara alternativ.
 • Våra miljörekommendationer vad det gäller kyrkogårdsskötsel och begravningsrutiner sprids i församlingen, till leverantörer och begravningsbyråer.

Krematorieprocessen

 • Vi har ett fungerande egenkontrollprogram för krematoriet, för att i tid upptäcka och åtgärda driftstörningar som t.ex. kan påverka utsläpp och energiförbrukning.
 • Krematorieprocessen är energioptimerad.
 • Överskottsvärmen från krematorieprocessen tillvaratas.​
Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-07-23