Foto: Ragna Tamsen

Digital utbildning i lokalförsörjningsplanering

Utbildningen är ett komplement till befintlig vägledning i lokalförsörjningsplanering och vänder sig till dig som är processledare, kyrkoherde, förtroendevald eller på annat sätt blir involverad i lokalförsörjningsplanerna. Ida Gäskeby leder dig genom 10 filmade avsnitt. Du ser avsnitten när det passar dig och i den ordning du vill. Utbildningen hittar du på utbildningsportalen.

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som hjälper församlingar och pastorat att planera lokalerna utifrån verksamhetens behov och ekonomi. Målet är ett hållbart fastighetsinnehav som frigör resurser till kyrkans grundläggande uppdrag och vården av kyrkobyggnaderna. Kyrkomötet har beslutat att alla församlingar och pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan.

Den digitala utbildningen i lokalförsörjningsplanering handlar om hur du upprättar en lokalförsörjningsplan och är ett komplement till befintlig vägledning i lokalförsörjningsplanering. Målet är att ge dig som ska arbeta med en lokalförsörjningsplan ett bra stöd i arbetet.

Ida Gäskeby som leder dig igenom utbildningen har arbetat med församlingar och lokalförsörjningsplaner, och har stor förståelse för de utmaningar som lokalförsörjningsplanering i Svenska kyrkan innebär.

Utbildningen är uppdelad i tio filmavsnitt som följer arbetsgången i vägledningen. Avsnitten är ungefär 20-30 minuter långa och man kan välja att ta del av avsnitten i en följd eller att se enstaka avsnitt om det man arbetar med för stunden.

Se till att ha både Vägledning i lokalförsörjningsplanering och exemplet Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat till hands under utbildningsavsnitten. Du hittar båda på sidan för nedladdningen.

Den digitala utbildningen i lokalförsörjningsplanering hittar du på Utbildningsportalen.

Dela rätt länk med förtroendevalda

Du som är anställd i pastorat eller församling, vi ber dig om hjälp med att sprida länken nedan till förtroendevalda hos er som behöver tillgång till utbildningen men inte har möjlighet att logga in på intranätet.

Länk för förtroendevalda: Du som är förtroendevald kan ta del av utbildningen utan inloggning här.

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Lokalförsörjningsplanering
Uppdaterad
2022-02-02