Barns rättigheter i ett förändrat klimat

Svenska kyrkan har länge varit engagerad i att göra barnkonsekvensanalyser och koppla barns rättigheter till beslut, men vilken påverkan får våra beslut för barn ur ett klimatperspektiv?

Med hjälp av Barnfonden och Våra barns klimat genomförde Luleå stift och nationell nivå  ett webbinarium 24 juni 2021.

Medskick från webbinariet

Alla borde inkludera klimatarbetet i barnrättsfrågorna. 

En strategi för att säkerställa barns rätt till trygghet och skydd är att vara klimatinformerad och klimatförberedd:

Klimatinformerad
Familj: Vårdnadshavare förstår klimatförändringarnas effekter, hur dessa påverkar barns rättigheter och vad de kan göra för att förebygga våld mot barn.
Samhälle: Aktörer inom barnskydd och upprätthållande av lagen utbildas för att kunna identifiera ”agenter” som drar nytta av familjers sårbarhet, samt säkerställa åtgärdsplaner.
Globalt: Människor förstår och stöttar förebyggande svar på katastrofer och smygande kriser. 

Klimatförberedd  
Familj: Kontantöverföringar sätts in innan en katastrof och är villkorade med fortsatt skolgång.
Samhälle: Identifiera ”trygga utrymmen” och genomföra barnskyddsträning.
Myndighet: Barn, unga och andra kräver att lagar stiftas och upprätthålls mot barnarbete, barnäktenskap, etc.   

  1. Berätta sanningen, men poängtera att det inte är “kört”
  2. Prata om känslorna
  3. Möjliggör gemensamt agerande​

Nyttiga länkar för ökad kunskap och hjälp på vägen:

Fler hållbarhetsseminarier hittar du HÄR.​

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-06-28