Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  "En satsning för att kunna skapa bättre, mer kvalitativa och billigare system för hela Svenska kyrkan"

  [2021-06-21 15:57]

  Daniel Tisell är andra vice ordförande i kyrkostyrelsen och kyrkoherde i Råda församling. Han har varit delaktig i arbetet med färdplanen för samverkan och digitalisering och svarar här på fem frågor – bland annat om hur färdplanen påverkar församlingarnas självbestämmande och kyrkosynen.

  Vad är det ni vill uppnå med färdplanen för samverkan och digitalisering?

  – Det är två saker. Delvis handlar det om att tydliggöra en inriktning. Vad är det vi strävar efter, vad behöver ske för att det ska kunna hända och hur ska vi finansiera det? Men sedan är det själva kärnan – den administrativa samverkan. Det här är en satsning för att kunna skapa bättre, mer kvalitativa och på sikt billigare system för hela Svenska kyrkan. Dessutom kommer det att leda till större säkerhet och förenkla för oss att följa lagkrav.

  – Svenska kyrkan ligger efter samhället på de här punkterna. En gång var vi världsmästare i arkiv- och diarieföring, men i dag har vi halkat efter ordentligt. Risken om vi inte gör det här nu är att vi behöver göra det senare, och då kommer det att bli dyrare. Under tiden kommer vi även ha problem med it-säkerhet, vi kommer att få svårare att följa lagkrav och framför allt kommer vi inte att till fullo kunna ta del av alla de möjligheter som digitaliseringen medför.

  Varför är samverkan och digitala verktyg så viktigt?

  – Tillsammans är vi starka, det är grundmodellen. Istället för att varje pastorat ska uppfinna hjulet kan vi ta en färdig och beprövad lösning. Men framför allt kan vi med enhetliga system och gemensamma arbetssätt både bli billigare och bättre. Dels genom att vi kan lära av, kommunicera med och täcka upp för varandra, dels genom att de digitala verktygen kan effektivisera många av våra administrativa sysslor. Det gångna året har visat oss att de här arbetssätten kommer att vara en del av vår vardag framöver, och att de medför många fördelar. Med videomöten kan en mindre landsbygdsförsamling med långa avstånd till exempel slippa många resor medan ett större pastorat med många anställda enklare kan samla större grupper.

  Vad menar du är det största missförståndet som präglat diskussionerna om det här?

  – Vissa upplever att det här innebär att nationell nivå kommer att ta över en del av bestämmandet i den lokala församlingen, så är det inte. Den digitala plattformen blir obligatorisk från 2025, med gemensam it-plattform, gemensamt nätverk och ett antal gemensamma applikationer, men tjänsterna därutöver är frivilliga att ansluta sig till. Plattformen kan ses som rälsen som möjliggör att tåg kör på det, men vilka tåg som kör bestämmer fortfarande de lokala församlingarna och pastoraten.

  – Det har kommit att bli en kyrkosynsfråga, men är i själva verket mer av en ordningsfråga. Det här är ett sätt som vi väljer att organisera oss på, och hur vi till exempel betalar ut löner är inte kärnan i vår kristna tro. Det betyder dock inte att det inte finns en koppling till teologin, det finns en teologisk grundsyn där vi som kyrka tillhör en gemensam kropp och tillsammans utgör en helhet. Vi har samverkat länge och haft gemensamma kyrkobokföring- och kollekt- och betalsystem.

  Vad händer härnäst?

  – Färdplanen ligger nu till grund för det arbete som kommer kring verksamhet och ekonomi och sedan ska upp på kyrkomötet. Sedan handlar mycket om kommunikation – det finns mycket information att tillgå, ibland är det lite komplicerat men det är viktigt att nå ut med det för att kunna skapa förståelse och ge tid för förankring.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Mattias Nihlgård, Kommunikationsavdelningen
  Skapad
  2021-09-01
  X
  Dokumentid: 1549583- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616