Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Var med i ACT:s klimatkampanj

  [2021-06-18 11:30:14]

  Act Svenska kyrkan genomför under hösten 2021 en kampanj för att uppmärksamma klimatkrisen. Ni som församling kan vara med, genom att sprida namninsamlingen och genom pilgrimsvandringar för klimatet.

  Under hösten 2021 kommer Svenska kyrkan att arbeta för klimatet, på flera nivåer. Alla delar hör ihop och det är därför viktigt att de kan samordnas.

  Färdplan för klimatet

  Svenska kyrkan har tagit fram Färdplan för klimatet som innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030.

  Skapelsetid

  Svenska kyrkan är också en del av initiativet Skapelsetid där kyrkor och samfund över hela världen från den 1 september till 4 oktober visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid, (Season of Creation) är en tid att förnya vårt förhållande till vår Skapare och hela skapelsen genom att omvända, reparera och glädjas tillsammans i bön och handling.

  Bakgrund

  Act Svenska kyrkan vill från det internationella hållet lyfta in det globala rättviseperspektivet i klimatdebatten. Tillsammans med kyrkor och trosbaserade aktörer över hela världen vill vi mobilisera, utmana och stödja världens beslutsfattare att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader för att förhindra katastrofala effekter för planetens ekosystem och människors livsvillkor.

  Människor som drabbas mest av klimatkrisen måste höras i klimatdebatten och rika länders löften om ekonomiska resurser för klimatanpassning och omställning i utvecklingsländerna måste infrias. Vi har direktkontakt med de människor som drabbas och vill lyfta deras berättelser.

  I Svenska kyrkans och Act Svenska kyrkans gemensamma arbete för klimatet så erbjuder vi stiften flera olika aktiviteter att vara del av. Vi ser att dessa delar kompletterar varandra, det breddar hur vi som kyrka i Sverige och del av den världsvida kyrkan kan värna skapelsen och bromsa effekterna av klimatkrisen.

  Act Svenska kyrkans klimatkampanj 2021

  Act Svenska kyrkan kommer under hösten 2021 att ha en opinionsbildande klimatkampanj för att uppmärksamma att klimatkrisen är en rättighetsfråga som inte går att lösa utan ett globalt perspektiv.

  Klimaträttvisa handlar om att ta ansvar för en hållbar framtid inom planetens gränser, utifrån en global, rättvis och jämlik fördelning av resurser.

  Act Svenska kyrkan är en del av det globala nätverket ACT Alliansens klimatkampanj ”Act now for climate justice” som arbetar för att stärka den allmänna opinionen för en ambitiös klimatpolitik. Kampanjen syftar till att påverka beslutsfattare under FN:s klimattoppmöte i Glasgow 1-12 november 2021.

  Tillsammans med församlingar, pastorat och stift vill vi arbeta för att stärka den allmänna opinionen för en ambitiös klimatpolitik samt öka medvetenheten om vad som krävs av oss som kyrka och individer för att uppnå den förändring som behövs. Detta gör vi bland annat genom:

  Namninsamling

  Act Svenska kyrkan och den globala ACT-Alliansen höjer rösten för en ambitiös klimatpolitik som tar klimatnödläget på allvar. I en gemensam namninsamling lyfter vi fem krav till världens ledare på FN:s klimattoppmöte i Glasgow:

  • Världens regeringar måste omedelbart vidta de åtgärder som krävs i form av lagstiftning, regelverk, handlingsplaner och finansiering för att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 grader, helst 1,5 grad.
  • Världens regeringar måste implementera klimatlösningar som prioriterar jämställt deltagande av människor och skydd av ekosystem före ekonomiska vinstintressen.
  • Världens regeringar behöver agera nu för att uppnå noll-utsläpp senast år 2050. Länder med höga utsläpp bör gå före och säkerställa att utsläppen minskar omedelbart. Detta innebär utfasning av fossila bränslen, investering i förnyelsebar energi för alla samt bevarande och återställande av naturliga ekosystem.
  • Världens regeringar bör verka för fossilneutrala naturbaserade klimatlösningar, särskilt lösningar som bidrar till stärkt motståndskraft hos samhällen, inklusive för ursprungsbefolkningar i klimatnödläge. Lösningarna bör bygga på insatser för ekosystemen som sker med lokalt jämställt inflytande.
  • Klimatfinansieringen måste öka, avsevärt och omedelbart, till sårbara samhällen och låginkomstländer som lever i frontlinjen av klimatnödläget.

  Vi vill ha med Svenska kyrkans församlingar!

  Vi vill gärna ha med oss Svenska kyrkans stift och församlingar i namninsamlingen. Hjälp oss gärna att dela i sociala medier och sprida information om namninsamlingen på andra sätt. Till exempel genom att lägga en utskriven PDF i församlingshem och kyrkor eller genom att ta med namninsamlingen på pilgrimsvandringar eller andra arrangemang som ni anordnar för klimatet. Till midsommar går det att skriva under namninsamlingen här: svenskakyrkan.se/act/act4climate .

  Walk for future – Pilgrimsvandra för klimatet

  Hur långt är du beredd att gå för en hållbar planet? Kom och var en del av en internationell pilgrimsvandring som går ända från pilgrimsstaden Vadstena till klimatmötet COP26 i Glasgow. En enad motståndsrörelse och samtidigt en inre pilgrimsresa där vi hinner tänka och reflektera över våra egna liv. En livsviktig vandring fylld av både allvar och hopp!

  Act Svenska kyrkan är en del av Walk for Future som uppmanar till pilgrimsvandringar för klimatet. I och med rådande restriktioner så är uppmaningen att organisera mindre pilgrimsvandringar för klimatet. Om ni arrangerar lokala pilgrimsvandringar ser vi gärna att ni tar med er namninsamlingen, och varför inte använda er av tipsrundan eller bingot som finns på intranätet? Där hittar ni även korta reflektioner från klimatengagerade i världen. Dessa kan användas för samtal om klimaträttvisa, vi kallar det Walk and Talks.

  Frågor?

  Har ni frågor om kampanjen, kontakta Amanda.Bjorksell@svenskakyrkan.se.

  Mer information och material

  Här hittar du allt material kring kampanjen

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jiang Millington, Svenska kyrkan i utlandet
  Skapad
  2021-06-18
  X
  Dokumentid: 1549149- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092