Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Mindre förändringar i befattningsklassificeringen BKSK 19

  [2021-06-15 13:38]

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillsammans med arbetstagarparterna kommit överens om några mindre uppdateringar av befattningsklassificeringen BKSK 19:

  • Ansvarstyperna 1 och 6 har tagits bort från etiketterna
   414005 (församlingsassistent)
   414006 (fritids-/ungdomsledare)
   414007 (barnskötare)
   412005 (diakoniassistent).
  • Ansvarstypen 1 har tagits bort från etiketterna
   421009 (kyrkogårdsarbetare)
   421010 (krematorievaktmästare)
   423002 (måltidspersonal)
   432001–432099 (administratörstjänster).
  • Diakonkandidat har lagts till som exempel på benämningar för etiketten 412005 (diakoniassistent).  

  Dessutom har ansvarstyp 7 (har ej uttalad ansvarstyp) lagts till på de flesta etiketter för att förtydliga att denna ansvarstyp ska användas för medarbetare som inte har någon av ansvarstyperna 1–6. Vissa befattningar kan dock inte ha ansvarstyp 7 på grund av att tjänsten alltid innebär ett chefsansvar, såsom exempelvis kyrkoherde.  

  Handboken för BKSK 19 har också uppdaterats med vissa redaktionella ändringar. Ny version av Handbok för BKSK 19 kan laddas ner här.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anneli Albertsson, Arbetsgivarorganisationen
  Skapad
  2021-06-15
  X
  Dokumentid: 1548664- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406