Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Hur ser energiförbrukningen ut i era fastigheter?

  [2021-06-17 10:01:42]

  Svenska kyrkan tittar på hur vi kan minska vår klimatpåverkan. Snart har turen kommit till utlandskyrkans fastigheter, och en kartläggning över hur energiförbrukningen ser ut i dessa.

   

  Svenska kyrkan analyserar sina hållbarhetsrisker och tittar på hur vi kan minska vår klimatpåverkan. I det arbetet kommer energiförbrukningen i fastigheter vi äger och hyr högt upp på listan, eftersom detta är ett område där Svenska kyrkan bidrar relativt mycket till klimatutsläpp.

  Fastighetsregister och lokalförsörjningsplanering

  Som ett led i Svenska kyrkans hållbarhetsarbete och i arbetet med färdplan för klimatet har Svenska kyrkan de senaste åren därför skapat ett fastighetsregister och ett projekt för lokalförsörjningsplanering. Vi inhämtar också årligen energidata för att kunna sammanställa vår klimatpåverkan och för att kunna arbeta med åtgärder för att minska förbrukningen av energi.

  Vi vill se över utlandskyrkans fastigheter

  Nu har turen kommit till de fastigheter som Svenska kyrkans församlingar utomlands äger eller hyr för sin verksamhet. Idag finns ingen sammanställd information om hur förbrukningen ser ut i dessa fastigheter.

  Kyrkokansliet önskar därför få bättre kunskap om detta för att kunna förstå vår totala klimatpåverkan. När vi har bilden klar blir det möjligt att se om det går att göra något åt energiförbrukningen, och i så fall vad. Detta blir i så fall en fråga för respektive utlandsförsamling.

  Kontakt tas efter sommaren

  Vi kommer efter sommaren att återkomma till er med några enkla frågor om er energiförbrukning, men vill redan nu tipsa om att detta är på gång.

  Frågor?

  Om ni redan nu har frågor kring detta vill vi gärna höra dem! Mejla din fråga till: svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jiang Millington, Svenska kyrkan i utlandet
  Skapad
  2021-06-17
  X
  Dokumentid: 1548545- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092