Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Vecka 21 - kortade minnesanteckningar från ledningsgruppen

  [2021-05-31 13:19]

  • Nya AFS’ar har kommit från Arbetsmiljöverket
  • Updatering om hur digitaliseringsprocessen fortskrider
  • Diskussion fördes om hur vi kan boosta för dop och vigslar genom att tex. ha drop-in och lägga in fler bokningsbara tider.
  • Malmö pastorat kommer att delta, genom Lunds stift, i forskningsprojektet Av fri vilja på fri tid
  • World Pride planeringen går vidare inför augusti
  • Digitala gudstjänster lite försenat men ändå på gång
  • Nya Corona-restriktioner från 1 juni – info finns på intranätet
  • Budgetprocessen inför 2022 påbörjad

   

  Kort info om forskningsprojektet som nämns ovan:

  Från Lunds stifts nyhetsbrev i maj 2021

  Ta chansen – delta i projektet ”Av fri vilja på fri tid”   Just nu pågår ett forskningsprojekt som vill belysa ideellt engagemang inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, som heter ”Av fri vilja på fri tid på 2020-talet”.

  Projektet genomförs i samarbete med forskningsenheten på nationell nivå, alla stift, Ideellt forum, Svenska kyrkans unga och Ersta Sköndahl Bräcke högskola. Varför engagerar sig våra församlingsmedlemmar ideellt som ung ledare, med läxhjälpen eller i musikverksamheten? Hur är det engagemanget förenat med tro och religiös praktik? Det är några frågor som kommer besvaras i det här projektet, där även församlingarnas arbete med idealitet kommer att undersökas.

  Via Lunds stift skickas nästa vecka en länk ut till den nationella enkäten. Enkäten går ut till alla församlingar i stiftet för vidare spridning till era ideella. Redan nu har mer än 350 församlingar från andra stift anmält att de vill delta i projektet. Var med ni också för att utforma framtidens ideella engagemang i Svenska kyrkans barn- och ungdomsarbete.

  Mer information: Eva Wulff, telefon 046 15 55 36, Kristofer Burman, telefon 046 15 55 58 eller Fredrik Beverhjelm, telefon 046 15 55 40.

  Redaktör
  Karin Rosvall, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Gunilla Hallonsten, Malmö pastorat
  Skapad
  2021-05-31
  X
  Dokumentid: 1546263- Webid: 45457 - Unitid: 12901