Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Brev från biskop Johan inför 1 juni 2021

  [2021-05-28 12:49]

  Lund 2021-05-27 

  Nu börjar äntligen öppningarna efter pandemin. Ni har säkert följt rapporteringen men jag vill komplettera med några rekommendationer och uppmaningar. 

  Det kommer alltså att bli möjligt att samla 50 till gudstjänst från och med den 1 juni. Om man är inomhus. För att regeln om 50 deltagare ska gälla förutsätts två saker. Uppfylls inte dessa är regeln istället fortsatt maximalt åtta deltagare, undantaget begravningar där 20 deltagare får närvara. Uppfylls kriterierna kan det dock vara upp till 50 deltagare även vid begravningar. 

  Den första förutsättningen är att deltagarna ska få en anvisad sittplats. Vår tolkning, förankrad hos FHM och kulturministern, är att när en gudstjänstbesökare har kommit in i kyrkan, och fått en plats att sitta, så är platsen att betrakta som anvisad. Det betyder inte att man måste sitta på platsen under hela gudstjänsten. Det är exempelvis möjligt att inom begreppet anvisad sittplats gå fram för att ta emot kommunion. 

  Den andra förutsättningen för att regeln om 50 deltagare ska gälla är att storleken på kyrkan, kapellet eller lokalen tillåter det. Utgångspunkten är att det ska vara en meter från ett sällskap till ett annat i alla riktningar. Flera personer som tillhör samma sällskap kan alltså sitta tillsammans, förutsatt att det är minst en meter till nästa sällskap, oavsett om det är en eller flera personer i sällskapet. Ett sällskap är i detta sammanhang högst fyra personer. 

  Liksom vid regeln om åtta avser siffran 50 deltagare. De tjänstgörande som behövs för att genomföra gudstjänsten behöver med andra ord inte räknas in i denna siffra. 

  Deltagarbergränsningen ovan avser allmänna sammankomster som sker inomhus. När vädret nu blir varmare planerar många för ökad utomhusaktivitet. Vid gudstjänster eller andra allmänna sammankomster utomhus gäller istället för åtta respektive 50 siffran 100 utan anvisad sittplats och 500 med anvisad sittplats. Firar ni exempelvis en friluftsgudstjänst där det inte finns uttänka sittplatser kan högst 100 deltagare närvara, och det behöver då finnas fem kvm tillgängligt för varje individ. Firar ni istället friluftsgudstjänsten med uttänkta sittplatser kan 500 deltagare närvara med samma regler som för 50 inomhus, alltså en meter mellan varje sällskap om högst fyra personer. 

  I samband med att de nya restriktionerna träder i kraft blir det också möjligt att erbjuda läger för barn och unga i större utsträckning. Läs Folkhälsomyndighetens råd för hur läger och liknande sammankomster kan arrangeras så att risken för smittspridning minimeras. Oavsett om ni som kyrkoherdar bedömer att det är möjligt att erbjuda läger eller ej, vill jag fortsatt uppmuntra er att undersöka hur aktiviteter för barn och unga kan öppnas upp. 

  Liksom vid tidigare ändringar i restriktionerna finns det en oklarhet i hur reglerna ska tillämpas på kyrkans verksamhet. Denna oklarhet, som många gånger övergår i inkonsekvens i förhållande till hur man hanterar annan typ av verksamhet, har vi påtalat till länsstyrelserna, till FHM och till regeringen liksom i andra kanaler. Förtydligandena ovan har kommit som ett svar på det vi har fört fram till Länsstyrelsen i Skåne och ärkebiskopens dialog med FHM och regeringen. Har ni ytterligare frågor får ni gärna höra av er direkt till er länsstyrelse eller till oss. Jag vill än en gång tacka er för ert och era medarbetares fantastiska arbete, er uppfinningsrikedom och ert tålamod i att ställa om och anpassa all verksamhet till den ständigt förändrande situationen! 

  Slutligen vill jag uppmana er att fira gudstjänst med frimodighet och samtidigt med respekt för den situation vi har. Det finns en stor längtan bland många att få ta emot Gud i nattvarden. Därför uppmanar jag er att fira nattvard! Vi behöver få mötas i tillbedjan och ta emot av nådemedlen, ord och sakrament. Möjligheterna till detta blir avsevärt större med de nya restriktionerna. Det är min stora förhoppning att snart få möta er i gudstjänsten - ansikte mot ansikte! 

  Vi lever i pingstens tid - en tid av påminnelse om Guds närvaro mitt ibland oss och inom oss. Just denna pingst är min bön att Guds vind ska svepa över världen med läkedom, med fred och med försoning! 

  I Kristus,
  Johan Tyrberg
  Biskop 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Skapad
  2021-05-28
  X
  Dokumentid: 1546072- Webid: 45457 - Unitid: 12901