Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Sammanfattning om ändringar och råd från 1 juni

  Här kan du läsa en sammanfattning av ändringar i den så kallade Begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd med som träder i kraft 1 juni 2021.

  Regeringen har beslutat om ändringar i den så kallade Begränsningsförordningen. Beslutet träder i kraft den 1 juni och innebär bland annat nya deltagarbegränsningar för exempelvis idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter. Beslutet innebär också att rätten att meddela föreskrifter kopplade till förordningen flyttas över från länsstyrelserna till Folkhälsomyndigheten.

  Beslutet innebär att för inomhusarrangemang är huvudregeln fortfarande åtta deltagare, men om deltagarna anvisas en sittplats höjs taket till 50 deltagare.

  För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta om de inte anvisas en sittplats och för arrangemang som anordnas utomhus med sittande deltagare tillåts maximalt 500 deltagare.

  Även om Folkhälsomyndigheten skulle besluta om skarpare regionala restriktioner än Begränsningsförordningens regler kvarstår undantaget att 20 deltagare får delta vid begravningsgudstjänst.

  För Svenska kyrkan gäller därför följande från 1 juni:

  Grundregeln är fortfarande 8 deltagare, och 20 deltagare vid begravningsgudstjänster. Under vissa förutsättningar kan det vara flerdeltagare:

  • 50 deltagare vid gudstjänst inomhus med anvisad sittplats och när lokalen tillåter det.
  • 100 deltagare vid gudstjänst utomhus.
  • 500 deltagare vid gudstjänst utomhus med anvisad sittplats.

  Vid begravning och firande av mässa kan deltagarna lämna sina anvisade platser vid påkallade moment under gudstjänsten förutsatt att detta sker under ordnade former där smitta begränsas.

  För uthyrning av lokaler för privata sammankomster kommer begränsningen om max 8 personer fortsatt gälla efter den 1 juni.

  Observera dock att det även fortsatt kan finnas särskilda bestämmelser i olika län. Folkhälsomyndigheten kan fortfarande besluta om ett lägre antal deltagare i en region om smittläget kräver det. Det sker i sådana fall i samråd med regionerna. 

  Lägerverksamhet i mindre skala kan genomföras från och med den 1 juni men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Det är viktigt att ha rutiner för att hantera en eventuell smittspridning och för hur deltagarna ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymptom.

  Läger kan anordnas både inomhus och utomhus och det finns inga restriktioner vad gäller längden på ett läger. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och ungdomar än en normalt umgås med. Det är bra om läger riskbedöms och lämpliga förebyggande åtgärder vidtas såsom:

  • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra under lägret. Detta gäller även resor till och från lägret.
  • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare. Det kan gälla i matsalen, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen.
  • Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar.
  • Ta fram rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom och rutiner för hemresa så snart som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symtom.
  • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel biokväll, öppet hus, föräldrabesök, stora tävlingar eller föreställningar.
  • Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus.
  • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan flera deltagare än den avgränsade gruppen.
  • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
  • Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.
  • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
  • Tänk på att dessa åtgärder även gäller ledare som inte heller bör blandas mellan grupper och aktiviteter.

   

  ​​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2021-05-27
  X
  Dokumentid: 1545898- Webid: 29142 - Unitid: 4