Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Act Svenska kyrkan

  Helsingborgs pastorats fyra argument för återkommande anslag

  [2021-05-04 10:00]

  1. Det är ett teologiskt ställningstagande. Vi är en del av den världsvida kyrkan – dess kallelse och uppdrag. Det är inte perspektivet att vi ger någonting till någon annan utan det är ett partnerskap, ett samarbete.
  2. En viktig del är relationsbyggandet i sig själv, där den ekonomiska transaktionen med långsiktighet och trygghet i finansiering är en del. Men det är bara en del i det. Det finns en ömsesidighet i det här – det finns ett utbyte och ett lärande. Vi lär oss väldigt mycket genom att samarbeta med människor som lever i en helt annan kontext. Det är en väldigt viktig grund för oss. Långsiktigheten i relationsbyggandet är i det här sammanhanget centralt.
  3. Det går att vända på det och fråga: Varför ska vi inte dela med oss? Vad är det i vårt uppdrag som säger att vi inte ska vara delaktiga och förmedla dom resurser som har ställts oss till förfogande? Kan vi motivera att vi inte delar med oss? 
  4. Som en världsvid kyrka, solidarisk institution och idéburen rörelse kan vi väl inte vara sämre än den sekulära staten, som säger att en procent av BNP ska sättas av till humanitära insatser? 
  Redaktör och innehållsansvarig
  Helen Källman, Internationella avdelningen
  Ansvarig för intranätet Act Svenska kyrkan
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Skapad
  2021-05-17
  X
  Dokumentid: 1544174- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464