Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Samverkande strategigrupper i Svenska kyrkan Malmö

  I församlingsinstruktionen beskrivs ett antal prioriterade utvecklingsområden. Dessa områden kommer strategigrupperna att arbeta med för att konkretisera pastoratets gemensamma vision.​

   

  Strategigrupperna kommer att samverka sinsemellan, eftersom de berör frågor som överlappar varandra. Delaktighet och samverkan är också nyckelord för pastoratsinstruktionen, och det vill vi att strategigrupperna ska bidra med.

  Strategigrupperna är:

  Strategigrupp Barn 0-5 år
  Fokus på mötet kring dop och med förskolebarn.
  Strategigrupp Barn 6-14 år
  Fokus på mötet med låg- och mellanstadiebarn.
  Strategigrupp Ekumenik och interreligiös samverkan
  Fokus på att hitta vägar till gemenskap, fred och social sammanhållning.
  Strategigrupp Hållbarhet
  Fokus på att arbete, liv och tro (både andligt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt) genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv.
  Strategigrupp Idealitet och delaktighet
  Fokus på ett ökat ideellt engagemang och ansvarstagande.
  Strategigrupp Kultur
  Fokus på att tillgängliggöra kultur som ett trosuttryck, genom musik, film, bildkonst, dans, teater, kyrkorummet mm.
  Strategigrupp Kyrkliga handlingar
  Fokus på att ge möjlighet till gemenskap i kyrkans liv, och att kunna tolka sitt liv med hjälp av kyrkans riter.
  Strategigrupp Samverkan kring det diakonala uppdraget
  Fokus på att motverka utsatthet, främja integration och utveckla institutionssjälavården.
  Strategigrupp Unga vuxna 20-35 år
  Fokus på identitetsfrågor, vuxenblivandet, ungdomsdiakoni mm.
  Strategigrupp Ungdom 15-19 år
  Fokus på mötet med unga som konfirmander, unga ledare och gymnasister.

  Kontakta gärna gruppledarna om du har frågor om uppdraget!

  Redaktör och innehållsansvarig
  Tomas Pettersson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2021-11-06
  X
  Dokumentid: 1542612- Webid: 45457 - Unitid: 12901