Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Act Svenska kyrkan

  Den världsvida kyrkan – ett nyckelord för Helsingborgs pastorat

  Katharina Sparre, anställd i Helsingborgs pastorat, under ett besök på en förskola i Etiopiens huvudstad Addis Abeba.

  Katharina Sparre, anställd i Helsingborgs pastorat, under ett besök på en förskola i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Foto: Lis Hamark (privat foto)

  [2021-05-04 09:00]

  För Helsingborgs pastorat är det internationella engagemanget ett teologiskt ställningstagande. ”Vi är en del av den världsvida kyrkan. Då menar vi inte bara ur ett organisatoriskt perspektiv utan det är i den världsvida kyrkans kallelse och uppdrag, att vi står tillsammans i detta uppdrag”, berättar Tomas Andersson som är en av de drivande krafterna i pastoratet.

   

  Redan 2014 tog kyrkorådet i Helsingborgs pastorat beslutet att avsätta en procent av kyrkoavgiften till internationell mission och diakoni. Tomas Andersson, som arbetar som ekonomichef på Helsingborgs pastorat, har tidigare varit utsänd för Svenska kyrkans mission och EFS till Etiopien. På Svenska kyrkans uppdrag reste Tomas tillsammans med läkaren Ingrid le Roux och prästen Herman Hallonsten, båda Svenska kyrkans medarbetare i Sydafrika, till Etiopien 2012 för att undersöka möjligheterna att starta upp ett mentormammaprojekt där, likt det arbete som Ingrid le Roux tidigare startat i Khayelitsha i Sydafrika.

  Det här blev ingången i Helsingborgs pastorats stora internationella engagemang och i dag ger pastoratet årligen anslag till Act Svenska kyrkan, bland annat till projektet med mentormammor. Tomas berättar att mentormammaprojektet har blivit en betydelsefull del av pastoratets internationella engagemang och för dem är det viktigt med det ömsesidiga relationsbyggandet, utbytet och samarbetet. Att det finns en trygghet i finansieringen och ett lärande åt båda håll. ”Vi lär oss väldigt mycket genom att samarbeta med människor som lever i en helt annan kontext”, säger Tomas.​

  Mentormammor i Holeta, Etiopien.

  Mentormammor i Holeta, Etiopien. Foto: Tomas Andersson (privat foto)

  Det internationella engagemanget vilar på flera ben

  Helsingborgs pastorats engagemang för internationella frågor vilar på flera ben. Ett ben är det stora lokala engagemanget och de internationella grupperna. Det är grunden och därigenom involverar pastoratet församlingsmedlemmar och kyrkobesökare.

  I pastoratet finns tre internationella grupper och det finns ett stort engagemang bland anställda, ideella och förtroendevalda. Grupperna anordnar aktiviteter, basarer, livslopp och lotterier i de olika församlingarna i samband med Julinsamlingen och Fasteaktionen. Inför Fasteaktionen 2020 planerade grupperna att samverka och anordna ett stort event med en barnkör med 150 barn, lotteri, fika och aktiviteter. Tyvärr har eventet fått skjutas upp, men de hoppas att få genomföra det under Fasteaktionen 2022. Under året så samlar även de internationella grupperna in pengar till Act Svenska kyrkan vid till exempel konserter på sommaren samt vid enskilda kollekter, kyrkkaffen och ungdomsverksamhet. 

  ”Jag har varit aktiv i det här pastoratet i drygt 30 år och det har alltid funnits ett stort internationellt engagemang. När det arrangeras en insamlingsaktiviteter är det många ideella som hjälper till och det kommer mycket folk. Det internationella engagemanget är starkt”, berättar Magnus Wittgren, samordnare för Act Svenska kyrkan i Helsingborgs pastorat.

  Ett annat ben är kyrkorådets beslut att avsätta en procent av kyrkoavgiften i anslag till internationell mission och diakoni. I detta inkluderas en årlig summa till Act Svenska kyrkan. Både pastoratets kyrkorådsordförande Aina Modig Lindell och kyrkoherde Kristian Lillö är positiva till och drivande i pastorats engagemang.

  Ett ytterligare ben, som är nytt för i år, är kapitalförvaltning. Helsingborgs pastorat har skrivit in i sin placeringspolicy att en viss summa ska specifikt investeras i projekt som kommer till nytta för ideologiska engagemang och projekt. Det innebär bland annat att de skapat en portfölj där en del av avkastningen går till Act Svenska kyrkan.

  ”Kan vi motivera att vi inte delar med oss?”

  För Helsingborgs pastorat handlar det inte bara om att skicka pengar till någon utan det är självklart att dela med sig. Huvudingången är det teologiska ställningstagandet. Att som en del i den världsvida kyrkan och det som utgör kyrkans grundläggande uppdrag dela med sig till andra.

  ”Vad menar vi då när vi säger detta? Är det fina ord eller är vi villiga att också visa i vår budget att vi faktiskt menar detta? Jag vänder lite på det – varför ska vi inte göra detta? Kan vi motivera att vi inte delar med oss? Jag tycker nästan att det är en anständighetsfråga att man i sin budget visar delaktig i dag”, säger Tomas Andersson, en driven eldsjäl i Helsingborgs pastorat.​

  Tomas Andersson, ekonomichef i Helsingborgs pastorat

  Tomas Andersson, ekonomichef i Helsingborgs pastorat Foto: Privat

   

  Vill ni veta mer om Helsingborgs erfarenheter och strategi är ni välkommen att kontakta Tomas.​​

  Läs Helsingborgs pastorats fyra argument för återkommande anslag.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Helen Källman, Internationella avdelningen
  Ansvarig för intranätet Act Svenska kyrkan
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Skapad
  2022-06-02
  X
  Dokumentid: 1541848- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464