Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Stort intresse för att delta i kartläggningen av IT-lösningar

  [2021-04-26 20:47]

  I januari inbjöds alla församlingar och pastorat att svara på en enkät som ett led i en kartläggning av var församlingar och pastorat befinner sig i nuvarande planer för sina IT-lösningar och administrativa system. Kartläggningen ska rapporteras till Kyrkomötet 2021 och ge kyrkostyrelsen underlag att skapa ett väl underbyggt förslag till framtida färdplan för digitalisering och samverkan. Nu har resultatet av kartläggningen sammanställts.

  Längst ned i denna nyhet kan du ladda ned en rapport som sammanställer resultatet av enkäten och fokusgrupperna samt se en film som sammanfattar resultatet. 

  Kartläggningen har nu genomförts med hjälp av en digital enkät samt genom fokusgrupper med representanter från församling/ pastorat från alla stift. Svarsfrekvensen på enkäten uppgick till 63,6 procent och över 200 personer deltog vid fokusgrupperna.  

  Vad framkom av kartläggningen? 

  Av såväl enkätsvar som under fokusgrupper framgick att inställningen till gemensamma IT-tjänster varierar i stort mellan de olika församlingarna och pastoraten. ​

  ​Bland de möjligheterna som församlingar och pastorat kan se finns en förväntan på finansiella besparingar, tidsbesparingar, bättre tillgänglighet till specialkompetens, bättre system och service, minskat sårbarhet och ökad IT-säkerhet.  

  Utmaningarna kretsar främst kring en oro för att den lokala kompetensen försvinner, ett lägre självbestämmande och obligatorium för finansieringen, sämre service och sämre system, att de nya systemen inte beaktar verksamheternas storleksskillnad och samexistens med det teologiska perspektivet. 

  De viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik implementering av de gemensamma tjänsterna innefattar utbildning för att öka kompetensen lokalt, support, valfrihet i att ansluta sig, ett väl utformat och attraktivt tjänsteutbud, ökad kommunikation och transparens, tillit samt snabbare utrullning av nya initiativ.  

  Sammanfattningsvis:

  • Geografiska och storleksmässiga skillnader bidrar till varierande digital erfarenhet och olika förutsättningar 
  • Ekonomiska och tidsmässiga besparingar är primära incitament som behöver förtydligas och kommuniceras. 
  • Oron för att ett obligatorium skulle leda till avveckling av lokal kompetens dominerar bland invändningarna.
  • Det finns en hög generell efterfrågan på transparens och saklig information.

  Vad händer nu? 

  Kyrkostyrelsen har tagit del av kartläggningens resultat och har utifrån dessa tagit fram ett antal inriktningar som nu är på remiss i stiften. Kyrkostyrelsen förväntas i början av juni att lägga fram en färdplan för det fortsatta arbete som kommer behandlas på kyrkomötet i höst.  ​

  Här kan du ladda ned en rapport i PDF-format med hela resultatet från enkäten och fokusgrupperna

  Per Starke, chef för gemensamma funktioner, kyrkokansliet, presenterar resultatet av kartläggningen och berättar om det fortsatta arbetet.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Mattias Nihlgård, Samverkan
  Skapad
  2021-04-26
  X
  Dokumentid: 1541087- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616