Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Föreslår att kvadratmeterregeln ska gälla för religiösa sammankomster

  [2021-04-22 11:25]

  Svenska kyrkans nationella nivå har nyligen lämnat svar på regeringens remiss om fortsatt pandemilag samt lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

  Svenska kyrkan har under hela pandemin tagit och fortsätter att ta stort ansvar för att upprätthålla sin verksamhet på ett ansvarsfullt och smittsäkert sätt.

  Församlingarnas, pastoratens, stiftens och den nationella nivåns verksamhet har ställts om för att efterleva de direktiv som utfärdats av regeringen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna. 

   

  Viktig del i människors liv​

  Svenska kyrkan accepterar förslagen i regeringens promemoria, men menar att det är viktigt att ”föreskrifter och rekommendationer står i proportion till både smittspridningen och aktörernas förutsättningar".

  Att värna liv handlar både om att bekämpa smitta och att befrämja folkhälsan i ett vidare perspektiv. Svenska kyrkan vill peka på att det finns en bristande träffsäkerhet i förutsättningarna för gudstjänster och andra religiösa sammankomster. Trossamfundens sammankomster är en viktig del av många människors liv.

  Kvadratmeterregeln

  Svenska kyrkan föreslår därför att en regel om minst 10 kvadratmeter per person ska gälla även för allmänna sammankomster för religionsutövning.  

  Läs Svenska kyrkans yttrande här.

  Redaktör
  Margareta Furberg, Aktuellt
  Innehållsansvarig
  Lisa-Gun Bernerstedt , Aktuellt
  Skapad
  2021-04-26
  X
  Dokumentid: 1540506- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460