Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Lunds stift

  Dags att ansöka medel från Crafoordska stiftelsen 2021-2022

  [2021-04-20 14:05]

  Det är med stor glädje vi kan meddela att Crafoordska stiftelsen även i år har beslutat att donera 2,5 miljoner kronor till Svenska kyrkans diakonala arbete i Skåne. Ansökan måste vara inne senast den 14 maj.

  Crafoordska stiftelsen har ett fortsatt stort förtroende för diakonernas arbete inom Svenska kyrkans församlingar och man vill använda dem som en kanal ut till de som behöver humanitär hjälp.  

  Liksom tidigare år har Lunds stift blivit ombedd att förmedla dessa medel till de församlingar och pastorat som har diakoner anställda. Lunds stift kommer att betala ut summan delat med antal diakoner till de församlingar och pastorat som har diakoner anställda på minst 50 procent och som ansöker om bidrag.

  Kyrkoherden ansöker 

  Det är kyrkoherden i församlingen som ansöker. För att kunna ansöka måste det ha redovisat hur de medel som ni fick 2020 har använts.   Medlen ska gå till humanitära ändamål för individer. Crafoordska stiftelsen överlämnar till församlingarna att bestämma över användningen av beviljat bidrag.

  Bedömer ni i församlingen att ni redan har tillräckligt med andra gåvomedel eller stiftelser till samma ändamål går det bra att avstå från att ansöka. Då blir summan större för de församlingar som inte har andra möjligheter.  

  Blanketten ska vara Lunds stift tillhanda senast den 14 maj 2021. Skicka den till pia.linne@svenskakyrkan.se eller Pia Linné, Lunds stift, Box 32, 221 00  LUND. Därefter görs en fördelning och utbetalning av medlen till det konto som angivits på ansökan.         

  Pengarna ska användas senast den 31 mars 2022 och redovisningen ska senast den 14 april 2022 vara pia.linne@svenskakyrkan.se tillhanda. Detta betyder att ni måste ha en separat bokföring på dessa medel om det blir en revision.

  För mer information kontakta stiftsdiakon Carita Ibarra Kristensen carita.ibarra@svenskakyrkan.se, 046-15 55 51. 

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Lundström, Lunds stift
  Skapad
  2021-04-20
  X
  Dokumentid: 1540015- Webid: 1390381 - Unitid: 8