Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Så hanteras ersättningar och avdrag november 2020 till mars 2021

  [2021-04-19 10:51]

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förhandlare/rådgivare har den senaste tiden fått frågor om löneökningen per den 1 april 2021 och hur retroaktiviteten från den 1 november 2020 ska hanteras.  

  För medarbetare som inte är medlemmar i Kommunal gäller att den löneökning per månad som medarbetare erhåller per den 1 april 2021, även ska utgå för perioden 1 november 2020 till och med 31 mars 2021. Den grundläggande principen är dock att rörlig ersättning eller avdrag på lön inte ska omräknas för perioden 1 november 2020 till och med 31 mars 2021.  

  Löneavtalets § 8, om retroaktiv lön, är inte tillämplig eftersom retroaktivitet i avtalets bemärkelse inte utges vad gäller lön under perioden november 2020 till och med mars 2021. Därmed ska inte omräkning av ersättningar som utgått för perioden 1 november 2020 till och med 31 mars 2021 göras, exempelvis ersättning för övertid, semesterlön, semesterdagstillägg, semesterersättning m.m. eller avdrag på lön.  Parterna har inte avsett att utbetalningen av de nya lönerna 1 april 2021 sker med retroaktivitet i den bemärkelse som regeln avser.  

  Det betyder att arbetsgivaren inte behöver omräkna redan utgående ersättningar och avdrag för perioden 1 november 2020 till och med 31 mars 2021 utifrån den nya lön som sätts 1 april 2021.  

  Exempel:

  • Medarbetare A erhåller en löneökning 1 april 2021 med 1 000 kronor, från 30 000 kr per månad till 31 000 kr per månad.
  • Denna ökning ska också utgå för perioden 1 november 2020 till och med 31 mars 2021, totalt 5 000 kronor.
  • I samband med april månads löneutbetalning betalas 5 000 kr ut, minus eventuell frånvaro under perioden.
  • Erhållen övertidsersättning eller semester m.m. ska inte omräknas för perioden.  

  För medlemmar i Kommunal sker vanlig förhandling och fördelning av utrymmet enligt avtalet per den 1 april  2021. Lönerna höjdes med ett fast belopp i november 2020 och varje medlem som är heltids- och tillsvidareanställd bidrar med 620 kr till ett utrymme att fördelas av arbetsgivaren.

  Felaktiga utbetalningar

  En anställds lön som avser innevarande månad, d.v.s. lön för samma månad som denne har varit anställd och arbetat, anses som regel vara preliminär när den betalas ut. Slutlig beräkning av avtalsenliga avlöningsförmåner görs vid ett senare avlöningstillfälle (i normalfallet nästkommande), när samtliga därpå inverkande omständigheter under perioden är kända. Detta regleras i det centrala kollektivavtalet Korrigering av preliminär lön m.m.  

  Om en arbetsgivare redan har betalat ut felaktigt omräknade ersättningar och avdrag på lön, är det möjligt att senare göra avdrag på lön eller kräva återbetalning från arbetstagaren till och med den fjärde månaden efter den under vilken den preliminärt beräknade lönen utbetalades.  

  Om du har frågor om löneavtalet är du välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations regionala förhandlare/rådgivare.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Skapad
  2021-04-19
  X
  Dokumentid: 1539771- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406