Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Konkurrenskraftigt pris i nya löneservice

  [2021-03-29 15:11]

  Svenska kyrkans löneservice erbjuder en heltäckande lönetjänst till ett konkurrenskraftigt pris. Prismodellen är en fast kostnad per utbetalningsspecifikation.

  Lönetjänsten avser en totaltjänst som i stort motsvarar nuvarande lönetjänst och behovet av tilläggstjänster förväntas därför vara lågt.

  Prismodellen för löneservice är en fast kostnad per utbetalningsspecifikation. En utbetalningsspecifikation kan vara en specifikation för lön, arvode eller uppdragstagare. Ingen annan kostnad än pris per utbetalningsspecifikation kommer att falla ut om inte församlingen/pastoratet väljer att köpa till tilläggstjänster.

  Priset för lönetjänsten omfattar en helhetsservice

  Priset för lönetjänsten är satt till 168 kr/utbetalningsspecifikation.

  Priset börjar gälla från och med 1 januari 2022. I priset ingår en helhetsservice med

  • tjänsteutbudet i lönetjänsten,
  • utbildning,
  •  support vid frågor,
  •  systemförvaltning,
  •  nyttjande av system.

  Den anslutna församlingen/pastoratet kommer även att ha samma löneteam över tid, där löneteamen baseras på stiftstillhörighet.

  Priset rabatteras med 50 % fram till och med 2023

  Priset för församlingar, pastorat och stift rabatteras, i enlighet med kyrkostyrelsens beslut, med 50 % fram till och med år 2023. Det innebär att det fakturerade priset per utbetalningsspecifikation blir:

  • 2022: 84 kr/utbetalningsspecifikation
  • 2023: 84 kr/utbetalningsspecifikation
  • 2024: 168 kr/utbetalningsspecifikation

  Tjänster som ingår i löneservice  

   På övergripande nivå innefattas dessa tjänster i löneservice lönetjänst.

  • Löneadministration vid nyanställning
  • Löpande personaladministration
  • Löneberedning
  • Arvodeshantering
  • Intern rapportering och extern rapportering
  • Administration av lönerevision
  • Årsskiftesrutiner
  • Support till slutanvändare

  På sikt, när systemstöd möjliggör detta, väntas även administration vid nyanställning, administration vid avslut av anställning samt digital hantering av arvoden ingå i löneservice lönetjänst.   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Sandell, Samverkan
  Skapad
  2021-03-29
  X
  Dokumentid: 1536976- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616