Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Webbhjälp

  Behörighet till mallverktyget via behörighetswebben

  [2021-03-29 07:58]

  Under våren genomförs en teknisk förändring kopplad till behörighetshanteringen i Mallverktyget. För att kunna logga in efter förändringen behöver din behörighet tilldelas via behörighetswebben. 

  Behörigheten tilldelas av behörighetsadministratören för den enhet där du vill ha behörighet. Behörighet kan tilldelas från alla former av enheter. Vid internfakturering skickas fakturan precis som tidigare till överliggande ekonomiska enhet, enligt kyrksam, om användarens enhet inte har någon egen ekonomihantering.

  Vet du inte vem som är behörighetsadministratör på din enhet finns den informationen i Kyrksam. Logga in i Kyrksam och sök fram den enhet som du vill ha behörighet på. I avsnittet kontaktuppgifter för enheten framgår det vem eller vilka som är behörighetsadministratör för just den enheten.  

  Behörighetsförändringen gör att du kan ha behörighet kopplad till flera olika enheter, om du till exempel arbetar åt flera församlingar. Om du har behörighet till flera enheter får du välja vilken enhet du vill representera när du loggar in.

  När du är inloggad ser du vilken enhet du representerar uppe i högra hörnet. Vill du ändra vilken enhet du hör till kan du göra det inne i verktyget, alternativt genom att logga in och ut. 

  Förändringen sker 10 maj

  Förändringen sker den 10 maj. Förbered dig genom att kontakta din behörighetsadministratör för att  får rätt behörighet (Mallverktyget) tilldelad så att du kan fortsätta använda mallverktyget utan störningar. 

  Vi rekommenderar att alla som arbetar med kommunikation och marknadsföring har behörighet till mallverktyget.

  Vissa har redan rätt behörighet tilldelad. För att se om du redan har den behörighet som behövs (Mallverktyget) kan du gå in på behörighetswebben. Under din profil och resurstilldelningar ser du tilldelade behörigheter.  

  Här finns en lathund för behörighetsadministratörer. Under Administrera behörigheter och avsnittet Tilldela samma behörighet till fler användare får du tips på hur du kan effektivisera hanteringen genom att tilldela behörigheten till flera användare på en och samma gång. 

  Ny enkel adress

  Samtidigt som behörighetsförändringar sker passar vi på att uppdatera adressen till mallverktyget till mallverktyg.svenskakyrkan.se.

  Varför görs förändringen?

  Förändringen görs för att ersätta den bakomliggande behörighetskomponenten KAP med det gemensamma behörighetssystemet som används av flera av Svenska kyrkans gemensamma system. KAP orsakar nämligen en hel del supportärenden och ska på sikt avvecklas.

  En stor fördel är att vi i förvaltningen och behörighetsadministratörerna på respektive enhet får större tydlighet i vilka som har behörighet till mallverktyget. Det är bra, inte minst eftersom fakturor genereras direkt till enheten om användaren genomför köp i mallverktyget. 

  Vad är mallverktyget?

  Mallverktyget är ett verktyg för dig som vill göra bland annat egna affischer, annonser, foldrar och broschyrer med hjälp av mallar. Gemensamt för alla mallar är att de följer Svenska kyrkans grafiska profil. 

  Du kommer åt alla dokument som skapats och delats i din lokala enhet, i ditt stift och och på nationell nivå. Allt för att underlätta samarbetet mellan dig och dina kollegor och att undvika att du behöver uppfinna hjulet på nytt. 

  Väljer du att skicka en beställning via verktyget kommer den enhet du representerar att faktureras direkt av tryckeriet.  

  Till mallverktyget

  Läs mer om mallverktyget.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Liselotte Rogberg, Kommunikationsavdelningen
  Skapad
  2021-09-15
  X
  Dokumentid: 1536800- Webid: 129951 - Unitid: 2147483318