Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Nu är löneservice prismodell framtagen

  [2021-03-17 06:41]

  Priset för Svenska kyrkans löneservice lönetjänst sätts per löne- och arvodesspecifikation. Det är ett av de fyra beslut som kyrkostyrelsen fattat om löneservice nya prismodell.

  Kyrkostyrelsen har tagit fyra beslut angående den nya prismodellen för löneservice:

  1. Etableringskostnader som uppstår i samband med uppbyggnaden av löneservice subventioneras till 100 % av nationell nivå.
  2. Priset ska beräknas så att det täcker löneservice verksamhetskostnader vid den tidpunkt när löneservice hanterar 80 % av Svenska kyrkans samlade volym av lönespecifikationer.
  3. Priset för Svenska kyrkans löneservice bastjänst ska baseras på antalet löne- och/eller arvodesspecifikationer.
  4. Priset för församlingar, pastorat och stift reduceras med 50 % fram till och med år 2023. ​

  Punkt 1 och 2 grundar sig i att de församlingar/pastorat/stift som ansluter sig till löneservice inte ska bära de extra kostnader som uppkommer under en uppbyggnadsperiod. Som etableringskostnader ses projektkostnader, anslutningskostnader, IT-investeringar samt kostnader för marknadsarbete.

  Subventionen av etableringskostnader gäller vid anslutning till löneservice. Subventionen gäller inte anslutning till GAS lönetjänst med egen personal (egen regi), anslutning till befintliga servicebyråer i stiften eller för stiftets egna kostnader för att möjliggöra anslutning till löneservice.  

  Priset sätts per utbetalningsspecifikation

  Idag ser prissättningsmodellen för den gemensamma lönetjänsten olika ut i olika stift. För att få fram den nya prissättningsmodellen har projektet utvärderat flera modeller. Två viktiga utvärderingsfaktorer har varit att modellen ska vara

  • rättvis
  • enkel att förstå.

  Den prismodell som bäst uppfyller dessa utvärderingskriterier är en modell där församlingar, pastorat och stift betalar utifrån antal löne- och arvodesspecifikationer. Givet vald prissättningsmodell sätts ett pris per ”utbetalningsspecifikation” (lön/arvode).

  Det pris som sätts utifrån beslutad prissättningsmodell kommer att subventioneras med 50 % fram till och med år 2023. Som förtydligande gäller denna subvention inte för GAS lönetjänst med egen personal eller för tilläggstjänster. 

  Subventionen kräver driftssättning senast 2023

  ​​För att ta del av subventionen om man nyansluter till löneservice, dvs. ej varit ansluten till GAS lönetjänst tidigare, gäller att det ska ha skett en driftsättning under 2022 eller 2023. Det räcker alltså inte att det har tecknats avtal om anslutning till löneservice.

  Inget ställningstagande har ännu gjorts kring om subventionerna gäller närstående organisationer (t.ex. stiftsgårdar).

  Vilket pris det blir per utbetalningsspecifikation för lönetjänstens bastjänster och för GAS lönetjänst med egen personal förväntas meddelas i slutet av mars. Priserna kommer att gälla från och med 2022.​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Sandell, Samverkan
  Skapad
  2021-03-30
  X
  Dokumentid: 1534937- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616