Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Statistik

  Rapportering av besök vid live-sända och inspelade digitala gudstjänster och konserter

  [2021-03-08 12:59]

  Nu tänker vi om. Vi har fått många synpunkter på det förslag som vi gick ut med i slutet av december och kompletterade i början av februari på hur digitala gudstjänster och konserter ska rapporteras in i verksamhetsstatistiken. Därför föreslår vi nu ett enklare och enhetligare sätt att räkna de digitala besöken. En lathund för detta finns bifogad i denna nyhet.

  Kyrkostyrelsen har i februari 2021 med anledning av nya trender i församlingarna, i spåren av coronapandemin, beslutat att införa en ytterligare kategori i verksamhetsstatistiken som samlas in av enheten för forskning och analys på kyrkokansliet i Uppsala. Från och med 1 januari 2021 ska även antal visningar vid digitala gudstjänster och konserter fångas in separat i den årliga verksamhetsstatistiken. Det avser antal visningar både vid livesända och förinspelade digitala gudstjänster och konserter.  

  Vårt sätt att delta i digitala gudstjänster och konserter skiljer sig från fysiska besök i t.ex. en kyrka. Möjligheten att vara med endast en kort stund, gå ifrån en stund, snabbspola vissa partier eller göra något annat samtidigt påminner mer om radio och tv-gudstjänster. För att underlätta för dem som rapportera in och följa de mått som vanligen används har vi valt att mäta hur många som har börjat titta, för att det är mest jämförbart mellan Facebook, YouTube och Vimeo.  

  Digital gudstjänst eller konsert

  Med digital gudstjänst avses alla kategorier av gudstjänster oavsett om den är lång eller kort. Det kan exempelvis vara en högmässa, en helgmålsbön, en musikgudstjänst eller en andakt. Med digital konsert avses musikevenemang och/eller kyrkokonsert där inte någon andakt har hållits. För digitala gudstjänster och konserter ska följande metoder användas för att räkna besök dvs. antal visningar.

  Facebook 

  Statistik från Facebook hämtas med fördel ner löpande, annars är det lätt att villa bort sig bland andra inlägg och videoklipp. Det går också att ladda ner stora mängder statistik från Facebook till Excel, dock max 500 poster i stöten.  Vi mäter: Antal unika 3-sekundersvisningar 3 sekunder är det mått som Facebook använder som mått för att någon har noterat inlägget, slutat scrolla och börjat titta på filmen. Det är oberoende om videon i sin helhet är 15 sekunder eller 50 minuter.  

  Facebooks definition av 3-sekunders videovisning:  Antal gånger som din video har spelats upp i minst 3 sekunder, eller i nästan hela dess längd om den är kortare än 3 sekunder. För varje exponering av en video räknar vi videovisningar separat och exkluderar all tid som lagts på att spela upp videon igen. 

  Youtube och Vimeo

  Statistik hämtas med fördel ner löpande. På Youtube och Vimeo mäter vi så kallade visningar och views. På Vimeo mäter vi det som kallas views, vilket är hur många gånger videon har startat och på Youtube visningar. Det är inte exakt samma sak, men tillräckligt nära för att ge en jämförbar bild. Vi har utgått från att det ska vara enkelt att samla in statistiken och att den ska vara så jämförbar som möjligt.  

  Podcast eller radioprogram

  Antalet unika lyssnare som lyssnat på gudstjänsten, under förutsättning att det går att mäta. 

  Varför mäter vi inte mer? 

  Det kan vara relevant i församlingens arbete med utvärdering och verksamhetsutveckling att titta på ytterligare parametrar. Det kan t.ex. vara sändningens räckvidd, genomsnittlig visningstid, andel som tittar utan ljud, könsfördelning, osv. Det är dock upp till varje församling/pastorat att utforma detta strategiska arbete på det sätt som är bäst och rimligast för enheten.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Patrik Svensson, Avdelningen för kyrkoliv
  Skapad
  2021-03-17
  X
  Dokumentid: 1533438- Webid: 37027 - Unitid: 2147483415