Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ekonomi och finans

  Kyrkoavgiftsprognos med makroekonomisk utblick februari 2021

  [2021-02-22 14:05]

  Nu publiceras en rapport med uppdaterad prognos över den framtida förändringen av intäkten från kyrkoavgiften.

  Kyrkoavgiftsprognosen bygger bland annat på senaste skatteunderlagsprognos över flera år från SKR (Sveriges kommuner och regioner).

  Intäktsprognosen innebär uppjusteringar för 2022 och 2023 och beror till största delen på nya bedömningar av arbetade timmar och lönesumma för inkomståren 2020 och 2021, som SKR nu gjort. Till en mindre del är prognosen för 2023 års intäkt uppjusterad också med anledning av att Svenska kyrkan tappade färre medlemmar än förväntat under 2020.

  I den makroekonomiska utblicken ges en uppdatering av omvärldsförhållanden i övrigt, både i Sverige och internationellt, som har betydelse för Svenska kyrkans ekonomiska förutsättningar. Där kan du bland annat läsa om nuvarande läge i den svenska ekonomin och i vilken utsträckning konjunkturförloppet i Sverige påverkas av att den svenska coronastrategin skiljer sig från många andra länders strategier.

  Läs mer om Kyrkoavgiftsprognos

  Excelmallen som används till simulering av kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och eget kapital har uppdaterats med SKR:s senaste skatteunderlagsprognos.

  Här hittar du excelmallen (länken till höger på sidan).

  Redaktör
  Carina Eiritz, Ekonomi- och finansavdelningen
  Innehållsansvarig
  Jan Östlund, Ekonomi och finans
  Skapad
  2021-02-22
  X
  Dokumentid: 1531235- Webid: 102661 - Unitid: 2147483357