Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Webbhjälp

  Fokus på tillgänglighet och ny platsadministration i årets förvaltningsplan

  [2021-02-20 19:59]

  Under våren 2021 ligger fokus på utveckling av bönewebben och visningen av platser och kalenderhändelser. Under året jobbar vi vidare med GDPR-anpassningar och utveckling för att kyrkans digitala kommunikationskanaler ska bli så användarvänliga och tillgängliga som möjligt.

  Varje år beslutas en plan för förvaltningen av Svenska kyrkans digitala kommunikationskanaler.

  Fokus på tillgänglighet och dataskydd 

  Målet för 2021 grundar sig både i tvingande direktiv, livcykelhantering och verksamhetsmål inom Svenska kyrkan. Rent praktiskt innebär det ett fortsatt stort arbete kopplat till tillgänglighet, GDPR och dataskydd. Det arbetet har alltid varit viktigt, men det har på grund av nya lagar och direktiv det senaste åren hamnat i fokus på ett helt annat sätt än tidigare.  

  Störst skillnad för besökare blir det under året för de som söker efter kalenderhändelser och platser, till exempel kyrkor – både på webben och i Kyrkguiden. Här kan du läsa mer om arbetet som involverar både platsadministrationen och kalendern.

  Satsning på bönewebben

  Även bönewebben får sig ett rejält lyft under året. I samband med en genomgång av tillgängligheten på sajten har vi gjort användartester och hittat en rejäl lista med förbättringar vi kan göra för att förbättra upplevelsen för bönewebbens besökare. Det handlar till exempel om tydligare copytexter och ny logik.

  Dessutom planerar vi att fortsätta utveckla satsningarna på ljuständning och bön som gjordes vi Allhelgona och jul förra året.    

  Övrigt arbete under året 

  Förutom de lite större satsningarna pågår det hela tiden arbete med mindre förbättringar där ni själva är med och bidrar genom ärenden till kanslistöd. Vi rättar regelbundet buggar och gör allt för att vara en användardriven förvaltning som anpassar oss efter behoven hos användare och redaktörer.

  Detaljer kring när och hur förändringarna sker och hur det påverkar redaktörer och användare kommer under året som nyheter på intranätet och skickas med i relevanta nyhetsbrev.      

  Planerat arbete inom förvaltningen av digitala kanaler 2021

  • Vi kopplat bort en gammal bildserver (windows 2008) som gjort sitt. Det innebär att kopplingen mellan IKON och verktyget för nyhetsbrev, Edit News, bryts. Det går dock fortfarande att ladda ner bilder från IKON och sedan ladda upp dem till önskat nyhetsbrev.
  • Utökade och mer detaljerade kak-meddelanden på alla externa webbplatser. Arbetet påbörjades på svenskakyrkan.se redan förra året och fortsätter nu på bland annat exempel bönewebben och bloggportalen.
  • Utökad funktionalitet i mallverktyget och nya kopplingar till webbshopen.
  • Ny behörighetshantering. Ett arbete har precis påbörjats för att bygga bort KAP, som styr behörigheten till svenskakyrkan.se, intranätet, mallverktyget och webbshopen. Vi börjar med Mallverktyget och webbshopen, som vi bedömer är enklare att hantera än svenskakyrkan.se. Målet är att KAP ska vara borta innan året i slut – förutom på intranätet. Där gör vi ingen planerad utveckling utan satsar istället på att få det nya intranätet så bra som möjligt. 

  Och på tal om intranätet – förvaltningen lägger stora resurser på det förberedande arbetet för att under 2022 kunna lansera ett nytt intranät som en del av den utvecklade digitala arbetsplatsen med Microsoft 365 som grund. Här kan du läsa mer om planerna för den utvecklade digitala arbetsplatsen.  

  Om förvaltningen för Digitala kanaler

  Webbplatsen svenskakyrkan.se och intranätet ingår tillsammans med bland annat Kyrkguiden, IKON, bloggplattformen, bönewebben och Mallverktyget i förvaltningsobjektet digitala kanaler. Här kan du läsa mer om förvaltningen för digitala kanaler.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Liselotte Rogberg, Kommunikationsavdelningen
  Skapad
  2021-02-21
  X
  Dokumentid: 1531116- Webid: 129951 - Unitid: 2147483318