Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Svenska kyrkans löneservice snart på plats i Uddevalla

  [2021-02-19 10:25]

  Svenska kyrkan etablerar sin nya nationella löneservice i Uddevalla från den 1 maj 2021, då nationell nivå tar över huvudmannaskapet för lönehanteringen i Uddevalla. Processen att hitta lokal och rekrytera en chef för verksamheten är nu inne i sitt slutskede.

  Göteborgs stift har i dag en servicebyrå i Uddevalla med 30 anställda, varav 15 arbetar med löner. Den delen av verksamheten tas nu över av Svenska kyrkan på nationell nivå och byggs ut till att omfatta hela Svenska kyrkan. Under våren 2021 ska fem nya lönehandläggare anställas.

  När verksamheten är fullt utbyggd om 5-7 år kommer runt 65 personer att arbeta där.

  En gemensam löneservice för hela Svenska kyrkan har många fördelar, säger Per Starke, chef för avdelningen för gemensamma funktioner på Svenska kyrkans nationella kansli i Uppsala.

   – Att samla kompetensen på ett ställe ökar kvaliteten och säkerheten på tjänsterna. Utveckling och förbättringsarbete kommer att kunna ske snabbare. Handläggare kommer att kunna arbeta mer specialiserat, det gör att färre personer kan klara mer. 

   

  Per Starke

  Per Starke

  – Det blir ett viktigt stöd för församlingarna som frigör resurser till uppdraget att vara kyrka på ett tydligt sätt i det lokala sammanhanget.

  Catarina Thedin är tillförordnad chef för lönetjänsterna i Uddevalla:

  – Vi är förstås väldigt glada över det här förtroendet. En förutsättning för att vi har lyckats väl så här långt är ett nära samarbete med övriga stift och Svenska kyrkans nationella kansli kring gemensamma arbetssätt. 

  – En annan förutsättning är att vi har en god rekryteringsmiljö i Uddevalla, med ett nära samarbete med Affärshögskolan och deras YH-utbildning inom lön. 

  Servicebyrån i Uddevalla samordnar förutom lönetjänsterna också tjänster för församlingar och pastorat inom områdena ekonomi, fastighet och HR. Här skulle det med tiden kunna bli ännu fler arbetstillfällen i Uddevalla, säger Catarina Thedin.

  – Efter att lönetjänsten knoppats av fortsätter och utvecklas verksamheten inom övriga områden. Syftet har hela tiden varit detsamma; att med både inomkyrklig kompetens och expertkompetens inom respektive område tillhandahålla tjänster på ett effektivt sätt och med hög kvalitet. Vi minskar sårbarheten lokalt och församlingarna kan fokusera på den grundläggande uppgiften.

  I början av mars ska en ny lönechef tillsättas på Svenska kyrkans nationella löneservice. Förhoppningen är att innan årsskiftet ska verksamheten ha flyttat in i nya lokaler.

  Skapad:2019-11-13 15:17:00

  Genom samverkan kan vi tillsammans använda resurser klokt och skapa ekonomiskt utrymme så att vår kyrka också i framtiden kan fullgöra sitt grundläggande uppdrag. Nationell nivå har tillsammans med stiften beslutat att prioritera fem områden för samverkan: Fastigheter och kulturarv, Ekonomi och personal Samverkande inköp, IT (inklusive IT-plattform, telefoni och videokonferens), Ärende-, diarie- och dokumenthantering. ​

  Mer om administrativ samverkan

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Sandell, Samverkan
  Skapad
  2021-02-19
  X
  Dokumentid: 1530982- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616