Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Nytt verktyg underlättar arbetet med riskbedömning när verksamheten förändras

  [2021-02-19 09:24]

  När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa och olycksfall som kan behöva åtgärdas.

  Detta framkommer i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 

  För att underlätta arbetet med att identifiera och bedöma om risker kan leda till ohälsa och olycksfall när verksamheten förändras har ett nytt verktyg i form av en mall tagits fram.

  Riskbedömningen ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Tänk på att skyddsombud och arbetstagare ska ges möjlighet att medverka när riskbedömning och handlingsplan görs.

  Förändringsarbete kan i sig utgöra en risk för ohälsa. Därför fordras ett förstärkt arbetsmiljöarbete under pågående omställningsprocess. Till exempel kan arbetsbelastningen bli högre då förändringsarbete pågår.

  Var därför uppmärksam på tecken och signaler på ohälsa och möjliggör regelbunden dialog kring arbetsbelastningen och hur arbetsuppgifter ska prioriteras.

  Exempel på åtgärder för att minimera risken för ohälsosam arbetsbelastning (enligt AFS 2015:4):

  • minska arbetsmängden
  • ändra prioriteringsordning
  • tillför kunskaper. 

  Mer information om riskbedömning inför ändringar i verksamheten hittar du hos Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket ADI 575)

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Skapad
  2021-03-10
  X
  Dokumentid: 1530966- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406