Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Stort intresse för kartläggning kring digitalisering och samverkan

  [2021-02-16 17:17]

  6o procent av kyrkoråden har valt att svara på den enkät som skickats till alla ordförande i kyrkoråden som en del av kartläggningen kring digitalisering och samverkan som kyrkomötet tog beslut om i november.

  Det var mot bakgrund av kyrkostyrelsens strategi kring digitalisering och samverkan som Kyrkomötet gav kyrkostyrelsen i uppdrag att tillsammans med stiften genomföra en kartläggning av var församlingar och pastorat befinner sig i nuvarande planer för sina IT-lösningar och administrativa system. Kartläggningen består av en enkät till alla församlingar som kompletteras med stiftsvisa samtal i fokusgrupper. Nu är alltså den första delen av den kartläggningen klar och analyseras. De stiftsvisa fokusgrupperna pågår parallellt under februari.

  Resultatet av hela kartläggningen kommer ligga till grund för en färdplan för det fortsatta införandet och som kyrkostyrelsen kommer lägga fram till Kyrkomötet 2021. . 

  Här kan du läsa hela den långsiktiga strategin för digitalisering och samverkan.  

  Redaktör och innehållsansvarig
  Mattias Nihlgård, Samverkan
  Skapad
  2021-02-16
  X
  Dokumentid: 1530484- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616