Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Lokalförsörjningsplanering – så använder du stödmaterialet

Inom projekt lokalförsörjningsplanering har ett rikt stödmaterial tagits fram. Allt från den heltäckande vägledningen till konkreta exempel som kan användas som mallar. Materialet är användbart både för dig som ska arbeta operativt med lokalförsörjningsplanering och för dig som behöver veta vad ämnet handlar om i grova drag. I den här artikeln går vi igenom vem som har nytta av vilket material och var det finns tillgängligt.

Allt framtaget material finns publicerat och tillgängligt på projekt lokalförsörjningsplanerings eget intranät. Mycket ligger som puffar från startsidan, men för att få en överblick över materialet rekommenderas att gå in på undersidan Nedladdningar där nästan allt finns samlat.

Kärnan i stödmaterialet är Vägledning i lokalförsörjningsplanering, med det tillhörande fiktiva exemplet på lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat.

Det finns också konkreta exempel och mallar som stöd för de som operativt arbetar och ska arbeta med att ta fram lokalförsörjningsplaner. Viktigt att tänka på är att förutsättningarna ser olika ut för alla församlingar och pastorat – och att exempel, förslag och tips är tänkta att appliceras när de är tillämpliga och när behov av stöd finns.

För dig som vill bekanta dig med ämnet
– till exempel förtroendevald i församling eller pastorat

Börja med att titta på filmerna om lokalförsörjningsplanering, de ger en tydlig och enkel bild av vad ämnet handlar om, varför Svenska kyrkan arbetar med lokalförsörjningsplanering och vad en lokalförsörjningsplan ger. Ladda även ned broschyren Planera för en effektiv lokalanvändning som introducerar till lokalförsörjningsplanering och läs det första kapitlet i vägledningen.

För dig som behöver fördjupad kunskap
– till exempel kyrkoherde eller verksamhetsansvarig

Lokalförsörjningsplanering är ett ämne som berör många verksamhetsområden – allt från ekonomi och fastigheter till ungdomsverksamhet och diakoni. För dig som är chef eller ansvarig i en församling eller ett pastorat är det nyttigt att läsa igenom vägledningen och det tillhörande exemplet för Kyrkbyns pastorat. Vägledningen innehåller dels en övergripande beskrivning av vad lokalförsörjningsplanering är, dels exempel på hur man både kan förbereda och genomföra själva planeringsarbetet. I vägledningen finns också ett avsnitt som går in på vad som händer efter att en lokalförsörjningsplan är antagen.

 

Flera församlingar har redan kommit långt eller är färdiga med sina lokalförsörjningsplaner och på sidan för inspiration och goda exempel finns intervjuer och annat material att ta del av.​

För dig som ska arbeta med att ta fram en lokalförsörjningsplan
– som processledare, sakkunnig eller deltagande i projektgrupp

För dig som ska arbeta med att ta fram en lokalförsörjningsplan rekommenderar vi att du börjar med att sätta dig in i vägledningen för lokalförsörjningsplanering och det tillhörande exemplet Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat. För varje avsnitt i Kyrkbyns lokalförsörjningsplan, finns ett avsnitt i vägledningen som beskriver hur man kan tänka och göra för att ta fram ett liknande avsnitt. Det är också möjligt att ladda ned Kyrkbyns lokalförsörjningsplan om man vill använda delar av textmaterialet. 

Utöver vägledningen och exemplet på hur en lokalförsörjningsplan kan se ut finns ett antal exempel och mallar framtagna. Dels ett exempel på arbets- och kommunikationsplan, som kan användas som en checklista för den egna planeringen och i upprättandet av en projektplan. Omfattningen av varje församling eller pastorats projektplan varierar efter lokala förutsättningar, och dokumentet kan fungera som inspiration och stöd i hela arbetsprocessen för att fastställa vilka delar som är relevanta för just er. 

Dels har ett excelstöd tagits fram för att hjälpa med framtagandet av tabeller och diagram såsom de presenteras i vägledningen. Till excelstödet finns också en PDF som förklarar hur stödet är tänkt att användas.

För ytterligare stöd i kommunikationsarbetet finns en verktygslåda med tips och råd om intern och extern kommunikation​

Redaktör och innehållsansvarig
Anita Täcktor, Fastigheter och kulturarv
Uppdaterad
2021-04-19