Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Aktiviteter för gymnasieungdomar kan återupptas

  [2021-02-05 16:44]

  Regeringen meddelar att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för ungdomar, födda 2002 och senare, kan återupptas.

  Regeringen har den 4 februari meddelat att idrotts- och fritidsaktiviteter också för ungdomar i gymnasieåldern, födda 2002 och senare, ska kunna hålla öppet. De undantas därmed från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommuner stängda. Det blir i och med det samma undantag som för yngre barn. Aktiviteter som kulturskola, idrott, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet bör fortsätta i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifterna och allmänna råd kan följas. Avsikten med att ge möjlighet till att återuppta och hålla igång aktiviteterna är att minska de negativa hälsoeffekterna för barn och unga. 

  De nya rekommendationerna gäller från och med 6 februari 2021. Svenska kyrkans församlingar har alltså möjlighet att återuppta gruppverksamheter som sker i ordnade former, där det går att förutse vilka som deltar och där föreskrifter och allmänna råd kan följas. Detta kan se olika ut i olika delar av landet då ytterligare direktiv eller beslut av länsstyrelser kan påverka om och hur verksamheter kan återupptas.

  Det innebär också att församlingar och pastorat i ett stift som omfattar flera län, kan behöva följa olika direktiv och ha olika förutsättningar. Det är viktigt att följa både kommunala och regionala direktiv.  

  Inför att återuppta verksamhet med barn och unga är det också viktigt att följa hur skolorna gör, så att samma förutsättningar för verksamheten och för smittskydd kan gälla för barn och ungdomar.

  Vi avråder i nuläget från lägerverksamhet enligt de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger. Återuppta inte verksamheter där föräldrar eller andra vuxna är med eller deltar i verksamheten – utöver ledare för verksamheten.  

  Det är viktigt att ge tydlig information till föräldrar om hur församlingen tar ansvar för hur de allmänna råden följs och vad som gäller för att hindra smittspridning när verksamheter återupptas. 

  Redaktör
  Redaktionen , Aktuellt
  Innehållsansvarig
  Lisa-Gun Bernerstedt , Aktuellt
  Skapad
  2021-02-05
  X
  Dokumentid: 1528803- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460