Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Ny lagstiftning med anledning av covid-19

  [2021-01-15 11:24]

  Så här påverkar den nya pandemilagen Svenska kyrkans verksamhet.

   

  Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inklusive begravningar

  Vid allmänna sammankomster gäller enligt 7 § covid-19-lagen och 3 kap. 1 §begränsningsförordningen, att antalet deltagare får vara högst 8 personer.Gudstjänster och kyrkliga handlingar räknas som allmän sammankomst och antalet deltagare vid dessa får därför vara högst 8 personer.

  Undantag gäller begravningsgudstjänster, som får ha högst 20 deltagare.  

  Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler vid borgerliga begravningar

  Även deltagarantalet vid borgerliga begravningsceremonier i Svenska kyrkans lokaler begränsas till 20 personer, i enlighet med begränsningsförordningens undantag för begravningar, under förutsättning att lokalerna medger detta.

  Svenska kyrkan strävar efter att driva en smittsäker verksamhet och att begravningsceremonier ska behandlas lika oavsett om de sker i Svenska kyrkans ordning eller rör en borgerlig ceremoni.  

  När en extern aktör anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i Svenska kyrkans lokaler och Svenska kyrkan endast upplåter sina lokaler till denne, är det den externa aktören som ansvarar för att gällande regelverk följs.

  Svenska kyrkan bör i dessa fall, genom avtal med motparten/anordnaren, ställa krav på en begränsning av antalet deltagare som ett villkor för själva upplåtelsen. På så sätt har en ”extern” anordnare att förhålla sig till såväl förbudets krav som avtalets villkor, och församlingen har gjort vad den kan för att regelverket ska efterlevas.

  Minnesstunder i Svenska kyrkans lokaler

  Minnesstunden i kyrkans samlingslokal efter begravning omfattas av den nya begränsningsförordningen. Minnesstunden är en viktig del av avskedstagandet. Den nya lagstiftningen innebär dock att minnesstunden träffas av begränsningen och därför kan deltagarantalet vara högst 8 personer.

  Uppgiften att värna liv och begränsa och hindra fortsatt smittspridning i ett allvarligt läge innebär således att minnesstund för hela begravningsföljet inte kan erbjudas enligt förordningen.

  De öppna kyrkorummen

  Församlingen har som verksamhetsansvarig, enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, ett ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera och att vidta åtgärder för att undvika smittspridning, se allmänna råd. Under villkor att detta ansvar tas, kan kyrkorummen hållas öppna.  

  Covid-19-lagens reglering om 1 person per 10 kvadratmeter enbart handelsplatser, köpcentra och gallerior och omfattar inte det öppna kyrkorummet.​

  Mer information

   

  Redaktör
  Redaktionen , Aktuellt
  Innehållsansvarig
  Lisa-Gun Bernerstedt , Aktuellt
  Skapad
  2021-02-08
  X
  Dokumentid: 1526475- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460