Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Därför startar Svenska kyrkan en gemensam löneservice

  [2021-01-22 08:11]

  I Svenska kyrkans gemensamma löneservice i Uddevalla kommer lönehandläggare kunna arbeta mer specialiserat. Därför kan färre personer klara mer, det sparar pengar. Samtidigt slipper församlingar tidskrävande administration. Församlingar och pastorat kan lägga mer tid på den grundläggande uppgiften.

   

  Mer kärnverksamhet för medlemmarnas pengar

  Svenska kyrkan går mot en verklighet med färre medlemmar och lägre intäkter. För att kunna behålla och utveckla den verksamhet som medlemmar och besökare känner igen sig i behöver vi effektivisera vår administration. På så sätt kan vi frigöra pengar till kärnverksamheten.

  Kvalitetshöjning

  Samlad kompetens ökar kvaliteten på lönetjänsterna. Det gör att förtroendevalda och anställda får ett större förtroende för arbetet. När kyrkoherdar på sikt avlastas administrativa uppgifter kan de avsätta mer tid för att leda och utveckla verksamheten.

  Minskad sårbarhet

  Sårbarheten minskar hos församlingar och pastorat när personberoendet i lönetjänsterna reduceras vid frånvaro som t. ex. sjukdom och semester.  

  Visionen för Svenska kyrkans löneservice:

  ”Lönetjänsten är det självklara valet för Svenska kyrkans församlingar och pastorat, som levererar tjänster med hög kvalitet: effektivt, tillförlitligt, hållbart och modernt.” 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Sandell, Samverkan
  Skapad
  2021-02-18
  X
  Dokumentid: 1526344- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616