Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Digitala miniseminarier

  Foto: Gustaf Hellsing

  Vill du veta mer, bli inspirerad eller få svar på dina frågor? I vår kan du delta i pass kring vitt skilda teman, alla ca 45 min. Passen är gratis och öppna för alla intresserade (oavsett stift). Välj ett pass eller delta i flera! Sidan uppdateras löpande!

   

  Program miniseminarier (ca 45 min):

  Programmet för vårens pass är inte spikat, utan uppdateras löpande och anpassas efter behov. Vad vill du veta mer om? Hör gärna av dig med ditt tips på tema! Ser du ett pass som skulle passa din kollega, en kyrkvärd eller en förtroendevald? Dela då gärna vidare länken, så att fler får upp ögonen för möjligheten! Länk till passen finns under respektive pass.

  Gudstjänst digitalt – sändning utan mellanhand: Onsdag 10 mars kl 12.45

  (passerat)​
  Sänd digitalt, med enkla medel kan du – eller hela ditt arbetslag – lära mer om Gudstjänst digitalt – sändning utan mellanhand. Vi välkomnar experten Alex Nilsson, som hjälpt många församlingar att komma igång med teknik och utrustning, att rusta oss i att tillgängliggöra gudstjänster och verksamheter i digitala kanaler utan att göra sig beroende av plattformar på sociala medier. Och utan att lägga ner flera tusen kronor på utrustning som några få bemästrar.  

  - En mobiltelefon, lite sladdar och ett ljudkort för under tusen kronor räcker gott för många, säger Alex.

  Passet passar både dig som är nybörjare och dig som har lärt dig själv längs vägen. Efter passet skickas Alex tips skriftligt till alla kursdeltagare.

  Denna kurs kommer att följas upp av några ytterligare fristående pass, som mer fokuserar Att nå igenom skärmen - ljus, tonalitet och vinklar, och ytterligare en som lyfter möjligheter med förinspelad och livesänd produktion. Datum kommer inom kort. Du kan delta i en kurs eller samtliga.

  Uppdatering 15/3: Här är en länk till sammanfattning och inköpslista, som Alex Nilsson sammanställt. 

  Metallerna som vägvisare! Torsdag 18 mars kl 12.45

  (passerat)​

  För dig som skulle vilja prata om det fina som glänser i kyrkorummet, och använda det för att prata om och fundera kring det fina som glänser i vår relation med Gud! Ett pass för dig som längtar efter att prata mer om våra glänsande metallföremål i kyrkan, och att använda dem som de är tänkta: ett verktyg för att prata om vår tro! Passet leds av Jacob Hartman. 

  Updatering 18/3: Här finns materialet till vandringen

  Svenska kyrkans färdplan för klimatet - hur kan din församling bidra? Torsdag 25 mars kl 12.45

  (passerat)​​

  Svenska Kyrkan har enats kring en gemensam färdplan för klimatet till år 2030. Färdplanen anger tre långsiktiga effektmål som ska nås till år 2030:

  • Svenska Kyrkan ska vara klimatneutral
  • Verka för en värderingsförändring och lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen.
  • Stärka stödet till de människor som påverkas mest av klimatförändringarna trots att de bidragit allra minst.  

  Stift, pastorat och församlingar har en avgörande roll för att färdplanen och dess effektmål ska uppfyllas. Växjö stift ordnar därför ett miniseminarium där du får veta mer om färdplanen och vad din församling kan göra för att minska klimatpåverkan och bidra till färdplanens uppfyllande. Vi är flera som tillsammans bär klimatutmaningen och genomförandet av färdplanens mål. Din insats är betydelsefull och uppmuntrar fler människor till att göra skillnad för klimatet! Medverkande: Sara Nodmar, klimatstrateg Växjö stift.
  Här är länken till passet 25/3. Används av deltagare i passet.
  Glöm inte att anteckna tiden i din kalender! 

  Ung & kristen (trainee): Tisdag 30 mars kl 12.45   

  (passerat)​

  Ett seminarium om de fördomar man får möta som ung och kristen, om vägen in i kyrkan och om att vara anställd i Svenska kyrkan som ung. Passet passar dig som är nyfiken på vad det innebär att vara trainee eller som funderar på att anställa en trainee, samt till dig som vill veta mer om de fördomar unga får möta idag för att de är kristna.

  Vi samtalar tillsammans om frågor man annars inte talar så mycket om. Du får möta Molly Fagergren och Hampus Johansson. Christina Evertsson finns på plats för att svara på frågor om anställning av traineer.
  Delta 30/3.  Föranmälan behövs ej. Glöm inte att anteckna tiden i din kalender! 

  Bättre digitala sändningar: Tisdag 6 april kl 12.45

  (passerat)​

  Jan-Allan Stefansson, som vanligtvis producerar film vid Kyrkokansliet, guidar oss i konsten att göra bättre digitala sändningar. Han kommer att utgå från exempel från Växjö stift, där han tipsar om förbättringsmöjligheter. Passet passar både dig som deltog i passet om Digitala sändningar och dig som inte gjorde det.  

  Delta 6/4 kl 12.45

  Ideellt medarbetarskap: Torsdag 8 april kl 12.45

  (passerat)​

  Vad innebär det att vara kyrka och vilka utgör församlingen? Hur kan vi möjliggöra till ideellt medarbetarskap? Välkommen till ett kortare inspirationspass för dig som i din tjänst möter och arbetar tillsammans med ideella. Leds av Christina Evertsson, Hans Boeryd och Monica Sölvesdotter Olsson.
  Delta 8/4 kl 12.45​ 

  Omvärldsspaning: Torsdag 15 april kl 12.45

  (passerat)
  Stiftsdiakoner Karin Ahlqvist och Monica Sölvesdotter Olsson ger oss redskap att teckna en bild av verkligheten, om utsatthet och områden som kan behöva prioriteras. Tillsammans diskuterar vi om möjligheter att möta upp detta inom ramen för vår verksamhet.
  Delta 15/4 kl 12.45​​ 

  Orosanmälan: Tisdag 20 april kl 12.45

  (Passerat)

  Vad gör vi om ett barn i kören berättar om våld i hemmet? Vad innebär en orosanmälan, hur gör vi det och vem ska egentligen göra den? Viktig kunskap för dig som i ditt arbete eller uppdrag möter barn och unga. Karin Ahlqvist och Jakob Wikström berättar och ger konkreta råd och tips. Detta är en förkortad version av en längre kurs som går att boka för ett helt arbetslag.
  Material från passet

  Orosanmälan digitalt seminarium
  Från pass om orosanmälan
  2021-04-20 13:46

  Microsoft 365 - hur och varför?: Tisdag 4 maj kl 12.45

  Microsoft 365 är på väg att bli Svenska kyrkans främsta väg för digitalt samarbete och samverkan. Microsoft 365 är möjligt att använda i mobiltelefonen, plattan, datorn eller det nya fjärrskrivbordet (GIP). Under seminariet får du en övergripande beskrivning av fördelar som finns med Microsoft 365, hur din församling eller ditt pastorat kan få tillgång till Microsoft 365 och vad ni behöver göra för att få det. Passet leds av Magnus Edin, som är projektledare vid kyrkokansliet för utveckling av digitala arbetsplats.
  Delta 4/5 kl 12.45 

  ​Lokalförsörjningsplanering: Torsdag 6 maj kl 12.45

  Som ett led i Gemensamt ansvar beslutade Kyrkomötet 2016 att varje pastorat, eller församling som inte ingår i ett pastorat, ska ha en lokalförsörjningsplan som bör vara klar 1 januari 2022. Bakgrunden till beslutet är att ge församlingarna större möjligheter att klara den grundläggande uppgiften i ändamålsenliga lokaler och till rimliga kostnader. Lokalförsörjningsplanen är alltså det verktyg som ska hjälpa församlingar och pastorat i detta arbete. Seminariet tar upp vad Svenska kyrkans bestämmelser säger om lokalförsörjningsplanen, vad planen ska innehålla samt nyttan med den. Vidare ges information om de verktyg och mallar som finns framtagna i syfte att underlätta arbetet med att upprätta en lokalförsörjningsplan. Medverkande: Mikael Andersson Ekholst, fastighetsstrateg Växjö stift.​
  Delta  6/5j kl 12.45          

  Svenska kyrkans färdplan för klimatet - hur kan din församling bidra?: Tisdag 11 maj kl 12.45

  Här kommer en ny chans att delta i detta seminarium! Svenska Kyrkan har enats kring en gemensam färdplan för klimatet till år 2030. Färdplanen anger tre långsiktiga effektmål som ska nås till år 2030:

  • Svenska Kyrkan ska vara klimatneutral
  • Verka för en värderingsförändring och lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen.
  • Stärka stödet till de människor som påverkas mest av klimatförändringarna trots att de bidragit allra minst.  

  Stift, pastorat och församlingar har en avgörande roll för att färdplanen och dess effektmål ska uppfyllas. Växjö stift ordnar därför ett miniseminarium där du får veta mer om färdplanen och vad din församling kan göra för att minska klimatpåverkan och bidra till färdplanens uppfyllande. Vi är flera som tillsammans bär klimatutmaningen och genomförandet av färdplanens mål. Din insats är betydelsefull och uppmuntrar fler människor till att göra skillnad för klimatet! Medverkande: Sara Nodmar, klimatstrateg Växjö stift.​
  Delta 11/5 kl 12.45

  Svenska kyrkan online: Tisdag 18 maj kl 12.45

  Att ställa om, ställa in eller fortsätta som vanligt i pandemin? Sara Fransson, forskare vid kyrkokansliet, berättar om det internationella och ekumeniska forskningsprojektet CONTOC – Churches online in Times of Corona, där hon studerat Svenska kyrkans digitala omställningsarbete under våren 2020. Vilka likheter och skillnader fanns det mellan Sverige, Svenska kyrkan och andra länder runt om i världen och vad kan vi lära oss av detta i arbetet framöver?

  Utöver att få en snabbkurs i den digitala teologins begreppsapparat, kommer också frågor så som vad som har ställts om, ställts in och vad som påverkat församlingarnas digitala omställningsarbete att tas upp. Seminariet utgår ifrån Svenska kyrkans rapport ”Svenska kyrkan online- att ställa om, ställa in eller fortsätta som vanligt under Coronapandemin”.
  Delta 18/5 12.45

  Tillsammans för Sverige: Torsdag 20 maj kl 12.45

  Varje människa har sin berättelse och det är bara du som kan berätta din. Detta seminarium är för dig som vill ge din församling nya verktyg. Vill du vara med och skapa en framtid som präglas av respektfulla samtal i ett mångkulturellt samhälle? Har du ungdomar i din församling, din omgivning som vill vara med?  

  Tillsammans med Fryshuset i Stockholm vill vi i Växjö stift rusta dina ungdomar i samtalsmetodik med religion som ett redskap för fred. ”Tillsammans för Sverige” är ett projekt inom Fryshuset Stockholm. Syftet med projektet är att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism.  

  I detta pass möter du projektledarna Carina Samuelsson och Aina Hantoft. Men framför allt möter du tidigare deltagare som nu utbildar andra unga. Hör deras berättelser och prova metodiken.

  Ha gärna papper och penna tillgängligt vid passet!
  Delta 20/5 kl 12.45

  Svenska kyrkans unga: Tisdag 25 maj kl 12.45

  Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsorganisation. Det är många av oss som vittnar om att Svenska Kyrkans Unga är skälet till att vi fortfarande är engagerade i kyrkan. Med detta miniseminarium vill vi berätta om organisationen och vilken betydelse och hjälp den kan ge församlingens ungdomsarbete. Under seminariet kommer du möta Molly Fagergren och Jakob Wikström som själva varit engagerade i Svenska Kyrkans Unga och nu arbetar med att främja organisationens liv i stiftet. Molly Fagergren och Jakob Wikström leder.
  Delta 25/5

  Öppna kyrkor i Växjö stift: Torsdag 27 maj kl 12.45

  ”Växjö  stifts  kyrkor  ska  vara  öppna.  Någon annan  målbild  går  inte  att  ha.” En absolut majoritet instämmer sannolikt i biskop Fredriks ord i den folder som snart kommer församlingarna till del. Under 2021 förbereds i stiftskansliet ett arbete som under 2022 kommer drivas under rubriken ”Öppna kyrkor i Växjö stift” som just har målet: Öppna kyrkor! I seminariet delar vi tankar med varandra om hur målet ska bli verklighet. Rubriken handlar om det öppna, trygga och livfyllda rummet. Tillgängligheten hör ihop med säkerheten, som hör ihop med ett församlingsarbete där kyrkorummet är den självklara mittpunkten. Ansvariga vid stiftskansliet beskriver projektets innehåll. Medarbetare från ett något mer glest bebyggt Allbo-Sunnerbo kontrakt och från staden Kalmar kommer att berätta hur man idag arbetar med frågorna*. Möjligheter och utmaningar med öppna kyrkor kommer att delas. Passet leds av Emilia Lindstrand, Mikael Andersson Ekholst och Hans Boeryd
  Delta 27/5 kl 12.45​

  Lokala tankar om ideellt engagemang och medarbetarskap​: Tisdag 1 juni kl 12.45

  Annika Johansson och Jan Fellenius, diakoner i Kalmar pastorat, delar tips och erfarenheter av arbete med ideella Hur kan en församling eller pastorat engagera ideella? När kan vi ställa frågan till den enskilde om ett ev engagemang som ideell? Behöver kyrkan ideella i framtiden?
  Länk till passet 1/6 kl 12.45

  En präst och en musiker: Tisdag 8 juni kl 12.45

  Präst och musiker har gemensamt ansvar i gudstjänsten och samarbetar nära varje vecka. Men vet den ene vilka ideal som bär den andre? Liturgiska varianter och målande preludier? Sådant som skaver, irriterar och skapar frågetecken? I lunchseminariet samtalar två erfarna om sådant som sällan kommer upp i arbetsflödet. Musikern Karin Edwardsson och prästen Pär Sjöstrand samarbetar vanligtvis i Kristine kyrka i Jönköping.
  Delta 8 juni kl 12.45 

   

  Gemensamt för miniseminarier:

  ·        Öppna för alla: anställda, förtroendevalda och ideella

  ·        Passen är gratis att delta i

  ·        Starttid 12.45, tisdagar eller torsdagar. Pågår 45-60 min

  ·        Inleds med kort bön

  ·        Inom Lär mer, programmet för lärande och undervisning

  Syfte

  Syftet är att bidra med lagom portioner av kunskap inom en stor bredd av ämnen och frågor, och att bedriva det kontinuerliga främjandearbetet på ett lättillgängligt sätt. Teman grundar sig i medarbetares/församlingars behov av kunskap och stiftskansliets kompetens och behov av att nå ut med information.

  Målgrupp

  Medarbetare i församlingar: ideella, anställda och förtroendevalda

  Metod

  Oregelbundna digitala miniseminarier, som alltid startar samma tid. Ämnen för passen växlar och förhoppningen är att erbjuda bredd.

  Alla digitala miniseminarier sker i Teams. Det går bra att delta via webbläsare men inte via GIP-skrivbord, så logga ut från det först. Lathund för gäster i Teams.

  Länk till passen finns i anslutning till informationen om passet.
  Glöm inte att anteckna tid och datum i din kalender!

  Redaktör och innehållsansvarig
  Emilia Lindstrand, Växjö stift
  Uppdaterad
  2021-06-07
  X
  Dokumentid: 1526277- Webid: 29144 - Unitid: 7