Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Stillasittande - en riskfaktor för ohälsa

  Långvarigt stillasittande bör begränsas enligt WHO.

  Långvarigt stillasittande bör begränsas enligt WHO. Foto: Yasmina H/Unsplash.com

  [2021-01-19 13:11]

  I en nyhetsartikel på Folkhälsomyndighetens webbplats meddelas att Världshälsoorganisationen, WHO, har reviderat och utvecklat sina rekommendationer för fysisk aktivitet och en av nyheterna i riktlinjerna är att de även inkluderar rekommendationer om att begränsa långvarigt sittande. I riktlinjerna betonas att all rörelse är bättre än ingen - och att det långvariga sittandet bör begränsas.

  Man skriver: "Betydelsen av att begränsa långvarigt sittande har blivit allt tydligare, då det i sig är en riskfaktor för ohälsa, även bland personer som i övrigt är fysiskt aktiva. Vikten av att träna styrka och balans har förstärkts jämfört med tidigare riktlinjer från WHO, och precis som förut gäller rekommendationerna alla åldrar från fem år och uppåt."

  Under våren 2021 kommer Folkhälsomyndigheten att för första gången införa svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och minskat långvarigt sittande. Tanken är att det ska utgöra ett stöd i befintliga verksamheter som arbetar med fysisk aktivitet.
  Källa: folkhälsomyndigheten.se

  På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa nyheten i sin helhet

  Befintliga rekommendationer

  Här är ett utdrag från de rekommendationer som gäller fram till de nya träder i kraft. Alla rekommendationer hittar du på folkhalsomyndigheten.se:

  Fysiskt aktiv i minst 150 minuter i veckan

  Alla vuxna från 18 år och uppåt bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter.​

  Aktiviteten ska vara av aerob karaktär

  Aktiviteten ska vara av aerob karaktär, där måttlig intensitet ger en ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning. Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask promenad fem dagar per vecka, 20–30 minuters löpning tre dagar per vecka eller en kombination av dessa. Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man utöver detta ökar mängden fysisk aktivitet. Detta kan ske genom att öka intensiteten eller antal minuter per vecka eller bådadera. 

  Muskelstärkande aktivitet minst två gånger i veckan​

  Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst två gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper.På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du ta del av de befintliga rekommendationerna för fysisk aktivitet​

  Regelbundet göra kortare pauser

  Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser ("bensträckare") med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden. Detta gäller även dem som uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet ovan.Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt transport i form av till exempel promenader och cykling. 

  Källa: folkhalsomyndigheten.se

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Skapad
  2021-01-21
  X
  Dokumentid: 1525831- Webid: 45457 - Unitid: 12901