Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Uppsala stift på intranätet

  Stiftelsen Fjellstedtska skolan har uppfyllt kriterierna för miljödiplomering fas 2

  Mottagande av Svenska kyrkans miljödiplom fas 2

  Mottagande av Svenska kyrkans miljödiplom fas 2 Foto: Daniel Boström

  [2021-01-25 08:00]

  Den 15 december 2020 tilldelades stiftelsen Fjellstedtska skolan miljödiplomet och uppmärksammades för att miljöarbetet stärkts i verksamheten.

  Stiftelsen Fjellstedtska skolan är en kursgård med främsta uppgift att stärka prästers och blivande prästers identitet utifrån kyrkans tro, bekännelse och lära. Direktor Leif Nordenstorm menar att en betydande framgångsfaktor i miljöarbetet varit medarbetares delaktighet.

  Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling är en arbetsmetod och ett ledningssystem för församlingens långsiktiga arbete med miljöfrågor, med utgångspunkt i en teologisk grund. Det innebär att miljöfrågorna integreras i verksamhetens arbete och i Svenska kyrkans grunduppdrag. Metoden bygger på att arbetslaget gemensamt binder samman sina kunskaper och erfarenheter om miljöfrågor som resulterar i en handlingsplan med mål och uppföljning.

  - Miljödiplomeringen och dess utbildning syftar till att alla medarbetare ska bli medvetna om miljöfrågor och ha en viss insyn i de olika verksamhetsområdena. Till exempel räcker det inte att vaktmästarna har kännedom om hur man sparar energi i kyrkans byggnader. Alla behöver veta hur man sänker värmen i lokalerna eller när lamporna bör vara tända och inte. I flera kyrkor finns 200-700 lampor, vilket gör skillnad om alla lampor tänds en timme innan gudstjänsten eller bara de som behövs och när de behövs, säger Leif.​

  Stiftelsen Fjellstedtska skolan har varit miljödiplomerade enligt fas 1 sedan år 2016 och har därmed systematiskt arbetat med miljöfrågorna. Flera konkreta åtgärder har genomförts för att göra verksamheten mer hållbar. Exempelvis har miljöfrågor lyfts in i teologiska kurser, ett nytt tidsstyrt fläktsystem har monterats, plockade blommor används på altaret under vår och sommar, en finanspolicy har fastställts, storleken på serverade smörgåsar har minskats för att undvika svinn, pappersposten har minskat till förmån för e-post och möjligheten till sopsortering har förbättrats.​

  - Vi ser att miljöarbete och den teologiska undervisningen hör ihop och stärker varandra. De tio budorden är ett exempel på detta där vi på våra kurser konstaterat att minst nio av tio har något att säga om miljö, säger Leif och uppmanar fler att reflektera över detta.​

  Något som Leif upplever som en utmaning med miljödiplomeringen är att det innebär en del pappersarbete. Miljödiplomeringen har dock inte blivit en pappersprodukt, utan snarare ett verktyg för att stärka miljöarbetet.

  - Syftet med miljödiplomeringen är att vi ska vara tvungna att tänka till ordentligt och att hela personalen och de förtroendevalda ska bli engagerade i arbetet. Det behövs både en gemensam plan och att frågorna diskuteras under arbetets gång.​

  Miljöarbetet på stiftelsen Fjellstedtska skolan fortsätter med sikte på att uppnå fas 3. Solceller har redan installerats och Leif ser fram emot att miljöarbetet utvecklas ytterligare.​

  Redaktör
  Christel Törnros, Internt
  Innehållsansvarig
  Ida Folkesson, Internt
  Skapad
  2021-01-25
  X
  Dokumentid: 1525756- Webid: 21095 - Unitid: 2