Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Enkät om digitalisering och samverkan till kyrkorådens ordförande

  [2021-01-18 16:07]

  Idag har en enkät skickats till alla ordförande i kyrkoråden som en del av kartläggningen kring digitalisering och samverkan som kyrkomötet tog beslut om i november..


  Mot bakgrund av kyrkostyrelsens strategi kring digitalisering och samverkan gav Kyrkomötet, i november, kyrkostyrelsen i uppdrag att tillsammans med stiften genomföra en kartläggning av var församlingar och pastorat befinner sig i nuvarande planer för sina IT-lösningar och administrativa system. Kartläggningen kommer genomföras både via stiftsvisa fokusgrupper och enkäter till kyrkoråden under januari-februari 2021. Stiften utser 8-10 församlingar per stift att ingå i fokusgrupperna som kommer genomföras under februari och innan dess kommer alla kyrkoråd inbjudas att via enkät delta i kartläggningen.

  Information om enkäten har gått ut via stiften till församlingarna och idag har länk till enkäten skickats ut till ordföranden i kyrkoråden som har sin adress registrerad i kyrksam.

  Resultatet av detta arbete kommer sedan ligga till grund för en färdplan för det fortsatta införandet och som kyrkostyrelsen kommer lägga fram till Kyrkomötet 2021.

  Mer information om kartläggningen kommer skickas direkt till församlingar och pastorat från stiften och nationell nivå i början av januari 2021. Här kan du läsa hela den långsiktiga strategin för digitalisering och samverkan.  

  Redaktör och innehållsansvarig
  Mattias Nihlgård, Samverkan
  Skapad
  2021-01-18
  X
  Dokumentid: 1525735- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616