Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Uppsala stift på intranätet

  Håbo pastorat bidrar till en ljusare framtid med minskade klimatutsläpp

  [2021-01-19 08:00]

  Svenska kyrkan har antagit en färdplan för klimatet, för att minska de gemensamma klimatutsläppen. Håbo pastorat har exempelvis installerat solceller, skaffat en elcykel, byggt ut bergvärmen och installerat laddstolpar för elbilar.

  Enligt Mikael Rutersten, organist vid Håbo pastorat, har intresset att bidra till en bättre miljö varit den största drivkraften.

  Svenska kyrkan ska vara klimatneutral år 2030. Uppsala stift har antagit målet att bli klimatpositiva* samma år, vilket innebär att församlingar, pastorat och stiftet tillsammans behöver arbeta för att kraftigt minska utsläppen.

  ”Intresset att bidra till en bättre miljö har varit den största drivkraften”

  Håbo pastorat har bedrivit ett aktivt klimatarbete med konkreta förändringar för att minska sina klimatutsläpp och bidra till en hållbar framtid.

  - I klimatarbetet finns möjlighet att göra stor skillnad och faktiskt uppnå tydliga resultat. Det är en utmaning där vi alla kan bli delaktiga och gemensamt göra betydande skillnad, säger Mikael Rutersten.

  Foto: Håbo pastorat

  Pastoratet skaffade en elcykel redan år 2011 för att underlätta vid personalens tjänsteresor. Reaktionerna var positiva och förutom att större andel fossilfria resor gjordes, skaffade flera medarbetare även privata elcyklar när det funnits möjlighet att prova i arbetet. Sedan dess har pastoratet installerat laddstolpar och leasar idag en elbil som personalen smidigt kan boka vid tjänsteresor.

  - Det visade sig att många tyckte det var enklare och smidigare att använda elbil än vad de trodde från början. Genom att visa hur elbilarna och laddstolparna fungerar sänktes trösklarna att själva prova, menar Mikael.

  En stor del av klimatarbetet har bedrivits inom energiområdet. Bergvärmen har byggts ut och den sista oljepannan har tagits ur bruk. Parallellt med detta arbete har värmestyrning med avfuktning installerats i tre av pastoratets kyrkor, i de övriga tre ska detta installeras.

  Bålsta kyrkcentrum med kyrksalen Magdalenakyrkan. Anläggningen installerades våren 2019.

  Bålsta kyrkcentrum med kyrksalen Magdalenakyrkan. Anläggningen installerades våren 2019. Foto: Gustaf Hellsing

  Det mest synliga i Håbo pastorats klimatarbete är solcellerna som täcker 441 kvadratmeter av Kyrkcentrums tak. Solcellernas elproduktion presenteras på en display på Kyrktorget, så alla kan ta del av resultatet. Förra året uppmättes elproduktionen till nästan 69 000 kWh, vilket utgör mer än en tredjedel av energianvändningen.

  Om Mikael ska ge ett konkret förslag på åtgärd till andra församlingar och pastorat, är det just att undersöka möjligheten att installera solceller.

  - Det var smidigt att installera solcellerna, som dessutom är lätta att hålla i drift och sköta om. Det är också positivt att klimatarbetet blir tydligt när man kan se solcellernas elproduktion i siffror, säger Mikael.​

  En av framgångsfaktorerna i Håbo pastorats klimatarbete menar Mikael är att en miljögrupp har utsetts. I den ingår personal med olika kompetens och funktioner i församlingen som har olika perspektiv på frågorna. Det är också tydligt att arbetet har fått en skjuts genom att ledningen är drivande och positivt inställda i frågorna. På så sätt har Håbo pastorat lyckats med ett gott klimatarbete, trots att det inte funnits någon med enskilt ansvarar för frågorna. Mikael menar dock att klimatarbetet kan börja i det lilla och att det viktigaste är att påbörja ett aktivt klimatarbete inom något område. Till exempel kan man se över hur medarbetare i sitt dagliga arbete kan bidra och skapa hållbara rutiner för verksamheten. Fler kan börja samåka vid tjänsteresor bland annat.

  - Det är viktigt att se klimatarbetet som en naturlig del av grunduppdraget. Det är inget vi gör utöver det andra arbetet, utan det är en del av helheten som vi alla ingår i. Tillsammans behöver vi ta hand om skapelsen till nästa generation, säger Mikael.

  * En klimatpositiv organisation bidrar till att bromsa klimatförändringarna. Efter att organisationen minskat sina utsläpp så långt det går, fortsätter klimatarbetet genom att reducera koldioxid från luften genom olika metoder.

  Redaktör
  Jerry Olsson, Internt
  Innehållsansvarig
  Ida Folkesson, Internt
  Skapad
  2021-01-19
  X
  Dokumentid: 1523892- Webid: 21095 - Unitid: 2