Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Mat för hela livet – ett nytt material för reflektion och samtal i församlingen

  [2020-12-22 00:25]

  Nu finns ett nytt kunskapsunderlag för reflektion och samtal i församlingen kring etiska och teologiska aspekter på mat och livsmedelsförsörjning. Författaren Mats Ershammar hoppas att Mat för hela livet ska öka intresset de här frågorna och bidra till ett än mer hållbart förhållningssätt till mat inom Svenska kyrkan.

  Hur lever vi i harmoni med varandra och naturen utifrån en hållbar och kristen livssyn? Det är fokus för essän "Mat för hela livet". Den för samman frågan om maten och livsmedelsförsörjningen med frågan om vad det innebär att vara människa och ansvarig samhällsmedborgare.

  Många undrar hur man ska tänka kring mat och hållbarhet

  Idéen att skriva något om detta kom till Mats Ershammar efter ett föredrag han höll om mat och gudstro i Salems församling där han är volontär. Med ett stort intresse för existentiella frågor och ständigt nyfiken på att lära nytt samlade han på sig kunskap kopplat till frågan och började sedan skriva. Resultatet blev Mat för hela livet.

  - Alla är intresserade av mat men det finns värden och konflikter mellan dessa värden som är viktiga att förstå. De rör varifrån maten kommer, hur den produceras, distribueras och på vilka villkor, och hur produktionen påverkar människor, djur och natur. Många funderar kring hur man ska tänka, berättar Mats Ershammar.

  - Skriften tar därför upp olika argument som samverkar eller konkurrerar om att påverka hur vi förhåller oss till mat, utifrån en hållbar och kristen livssyn, fortsätter han.

  Ett hållbart yttre och inre liv hänger ihop

  Mat för hela livet börjar i det speciella med mat som livets, gemenskapens och kärlekens medel och en Guds gåva till oss att vara tacksam över. Sedan följer delar om hållbar matproduktion- och konsumtion, vad Svenska kyrkan gör för matförsörjningen, synen på mat i harmoni med naturens villkor och med en skapelseorienterad livssyn, och till sist men inte minst betydelsen av andlig näring.

  Materialet lyfter fram hur den kristna livssynen går hand i hand med hållbar utveckling som handlar om att värna givna resurser. Här beskrivs hur Svenska kyrkan lagt till dimensionen andlig och existentiell hållbarhet, som omslutande kring FN:s tre bärande dimensioner ekonomiska, sociala och miljömässiga. De är varandras förutsättningar och stöd, ett hållbart yttre och inre liv hänger ihop.

  Ladda ner och använd i arbetslaget

  Mat för hela livet finns nu tillgängligt för nedladdning på Hållbarhetsportalen. Mats hoppas att medarbetare i församlingar och pastorat ska ladda ner och börja använda det.

  - Jag hoppas förstås att materialet kommer till användning som hjälpmedel i församlingar och pastorat och bidrar till att öka kunskapen om etiska och teologiska frågor kopplat till mat. Jag hoppas också att man kopplar frågorna om mat till Svenska kyrkans arbete för klimatet, säger Mats Ershammar.

  Läs mer om hållbarhetsfrågor i Svenska kyrkan på Hållbarhetsportalen

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
  Skapad
  2020-12-22
  X
  Dokumentid: 1523598- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460