Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Ändringar i kyrkoordningen m.m.

  Foto: Migelle Wikström

  [2020-12-18 13:54]

  Den 1 januari 2021 började ett antal förändringar att gälla i det inomkyrkliga regelverket. Nu finns det ett informationsmaterial om ändringar i kyrkoordningen m.m. som beslutades under år 2020.

  Skyddet för väljares valhemlighet i samband med kyrkovalet har stärkts och lika så skyddet för vissa uppgifter inom den internationella verksamheten samt för ekumeniska och interreligiösa förbindelser.

  I bestämmelserna om ansvar för nomineringsmöten inför val av nytt församlingsråd har det klargjorts att det är kyrkorådet ansvarar för att ett sådant möte hålls inför att fullmäktige ska förrätta val och att krav på nomineringsmöte bara gäller inför val av ett nytt församlingsråd, d.v.s. inte i samband med fyllnadsval. 

  Kyrkostyrelsen har också beslutat om vilka s.k. clearingbelopp som gäller för år 2021 avseende dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster samt konfirmationsersättning. 

  Det har också införts nya bestämmelser om fördelning av ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan kyrkans olika delar i verksamhet som rör kyrkobokföring och genomförande av direkta val. Syftet med dessa bestämmelser är bland annat att förenkla för de registrerade att utöva sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen och att minska antalet aktörer som behöver rapportera dataskyddsincidenter till berörd tillsynsmyndighet. 

  Kyrkomötet har också beslutat om en översättning av kyrkohandboken till romska i urval, som träder i kraft den 12 maj 2021 och kyrkostyrelsen har beslutat om bestämmelser om insamling av verksamhetsstatistik till Svenska kyrkans statistikdatabas, som träder i kraft den 1 januari 2022.

  Om dessa och fler ändringar i det gemensamma regelverket finns att läsa om i informationsmaterialet Ändringar i kyrkoordningen m.m. beslutade under år 2020.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Skapad
  2021-03-08
  X
  Dokumentid: 1523291- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474