Be för hållbarhet

Bön förändrar och fördjupar, bön gör något med oss. Här finns tips när församlingen vill be för hållbar utveckling.

Be digitalt (Svenska kyrkans bönewebb)

Be för klimaträttvisa (från christian aid, på engelska) 

Bön på engelska för klimaträttvisa.

Foto: Christian Aid

Bön för klimatet av Stefan Edman

Bön för klimatet

Foto: Stefan Edman


Böner i Skapelsetid

Skapad:2020-11-02 17:01:00

Dagbön

Gud, du källa till allt liv, vi tackar dig för din underbara skapelse, synlig i miljön som omger oss. Stärk oss i vårt uppdrag att förvalta och visa omsorg om naturen, den som är dina händers arbete och som uppmuntrar oss att bevara livet i dess många former. Allt detta ber vi genom Jesus Kristus, som lever och leder med dig, i den heliga Andens enhet, en Gud, nu och alltid. Amen.

Förbön

Detta är Kristus bud: Att vi ska älska varandra som han älskade oss. Med ångerfull ande och respekt för hela mänskligheten, låt oss be till Gud att vi ska lära oss att inte bara visa omsorg för våra syskon, utan för hela Guds skapelse, det naturens under som upprätthåller vårt gemensamma liv.

Ha medkänsla med alla som lider av smärta och prövningar. Idag nämner vi särskilt de som är offer för naturkatastrofer som orsakats av vår egen girighet och vanvård. Ge dem den hjälp de behöver och ge dem dina barns hjälp i deras dagliga kamp.

Inspirera oss att älska hela skapelsen.

Tänd ny eld i våra kyrkors ledares hjärtan. Visa i dem Kristus exempel, som vördade och vårdade skapelsen i dess helhet.

Inspirera oss att älska hela skapelsen.

Inspirera samhällets myndigheter och institutioner till att använda sina resurser och ansträngningar till att bygga en bättre värld för hela ditt folk. Må de leda med respekt och balans gentemot naturen genom beslut som avser att minska den miljömässiga fara som omger oss.

Inspirera oss att älska hela skapelsen.

Visa nåd mot dina barn som lider av sjukdom. Ge dem hälsa och trösta dem när de lider. Utrusta oss att tjäna alla som är sjuka som vi skulle tjäna Kristus.

Inspirera oss att älska hela skapelsen.

Hämta in i din närhet alla de trogna som har lämnat denna värld i tron på Jesus Kristus. Skänk dem evig vila i sällskap med jungfru Maria, apostlarna, martyrerna och alla dina helgon.

Inspirera oss att älska hela skapelsen.

Ta emot de böner som vi nu lyfter till dig som ett tecken på vår stora tacksamhet, för de många välsignelser du har givit oss, och framförallt för livet i naturen som blomstrar trots vår vårdslöshet. Hjälp oss återgälda din kärlek i medkännande och välgörande handlingar gentemot den värld du har skapat och alla dess levande varelser.

Inspirera oss att älska hela skapelsen.

Alltings Skapare, du vars Son kom för att försona hela skapelsen med dig, fyll oss med vördnad inför dina varelser i denna värld och ta emot de böner som vi lyfter upp till dig, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.  

Nattvardsbön

Ja, det är rätt att alltid tacka dig, Gud, för du är allt livs källa. Sedan tidens början har du har du gett oss näring genom den miljö du lade ner i skapelsen. Du härskar över universum med rättvisa och generositet, och skapelsen prisar dig ständigt för detta. Tillsammans med himlen, och alla skyarnas, jordens och havens varelser, prisar vi med glädje ditt namn och sjunger …

(Helig)

Gud, vår skapare, du satte oss i denna värld, men lämnade oss inte att leva ensamma. Du omgav oss med din underbara skapelse för att vi skulle leva i harmoni med den, och endast ta vad som var nödvändigt för att bevara vårt gemensamma liv. Du gjorde världen till en trädgård så att ditt folk kunde blomstra, men vi lämnade din väg. Vi såg oss själva som mäktiga, och planterade förödelse mellan oss och naturen. Vi skapade en värld av orättvisa, obalans och missnöje. Otaliga gånger ledde dina profeter oss till ånger och ett nytt liv, men vi valde våra egna vägar och envisades med våra själviska fel.

När tiden var inne sände du, i din oändliga nåd, din Son Jesus Kristus för att ge oss nytt liv. Han lärde oss att leva förenade med dig, öppnade dörrarna till en ny skapelse: en som är försonad med dig och ges näring av din kärlek.

I den natt då han blev förrådd …

I tacksamhet till dig för att du fört oss tillbaka till ditt rikes vägar, ger vi dig dessa gåvor av bröd och vin, jordens och din skapelses frukt. Helga dem med din heliga Ande, så att de blir för oss din Sons, Jesus Kristus, kropp och blod. Helga också oss, så att vi förenade med Kristus kan fylla världen med kärlek, och förnya den med ditt evangeliums gåva.

Stärk oss i vårt uppdrag att återuppbygga världen runt omkring oss och återskapa naturens balans. Ge oss förmågan att se din skapelse som den fantastiska trädgården, värdig all respekt och omsorg. Rusta alltid din Kyrka i kampen att bevara miljön och livets mångfald. Och, på den sista dagen, hämta hem oss till ditt himmelska rike, där vi tillsammans med alla dina helgon aldrig ska sluta prisa dig i den nya skapelsen genom Jesus Kristus.

Av Kristus, med Kristus, och i Kristus, i den heliga Andens enhet, tillhör all ära och härlighet dig, allsmäktig Gud, nu och i all evighet. Amen. 


Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-07-16