Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Musik

  Organister i framkant - för fler kyrkomusiker

  En del i projektet Organister i framkant är att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att lära sig att spela orgel.

  En del i projektet Organister i framkant är att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att lära sig att spela orgel. Foto: Johannes Frandsen

  Hur ska behovet av kyrkomusiker kunna täckas de kommande åren? En gemensam aktionsplan med idéer att använda i församlingen finns på webbplatsen Organister i framkant. Att bjuda in barn till orgelupplevelser och undervisa unga i orgelspel är två av tipsen.

  – Svenska kyrkan har en omistlig kontaktyta mot det svenska samhället med sin omfattande musikverksamhet. För det arbetet krävs kvalificerade kyrkomusiker. 

  Det säger Marit Torkelson, handläggare för kyrkomusik vid kyrkokansliet i Uppsala och projektledare för projektet Organister i framkant 2022 - 2025. ​

  Inom ramen för en tioårsperiod behöver Svenska kyrkan ytterligare 600 - 700 kyrkomusiker.

  Kyrkomusikerna har en nyckelroll 

  Marit säger att den som idag är kyrkomusiker i Svenska kyrkan har en nyckelroll i projektet Organister i framkant. Förhoppningen är att alla församlingar ska göra några orgelaktiviteter varje år.

  Marit Torkelson

  Marit Torkelson

  En målsättning är att:

  1. Varje församling i Svenska kyrkan ska bjuda in alla nioåringar till orgelupplevelser (orgelbygge, orgelsaga med mera).
  2. Varje kyrkomusiker i Svenska kyrkan ska undervisa i genomsnitt en orgelelev.
  3. Varje församling ska bjuda in till orgelaktiviteter varje år för att visa på instrumentets möjligheter.  

  Stiftets musikkonsulent/stiftsmusikern kan bistå med vägledning i församlingens arbetsupplägg för de tre målen. 

  Webbplats med orgelresursbank 

  Projektets webbplats www.organisteriframkant.se är navet för kunskap om hur man kan arbeta med orgeln i församlingen. Den innehåller bland annat: 

  • En resursbank med pedagogiska tips kring arbetet med orgel i församlingen. 
  • En kartläggning över vilka aktiviteter och resurser som finns i stift och församlingar runt om i Sverige, och kontaktuppgifter för att underlätta nätverkande.
  • Samlad information om orgelutbildningar och orgelbyggare och annat för alla som har ett intresse för orgeln och orgelmusiken.   

  Kyrkomusikerna stärker barn och unga

  Marit understryker betydelsen av att barn får rätten till sin röst, får utveckla sin sångförmåga och sitt musicerande. Musiken är ett sätt att gestalta livet. Genom musiken kan barn uttrycka och kanalisera känslor. Musiken har också en stark koppling till lärandet och inte minst till språkutvecklingen.  

  –   Kyrkan och samhället i övrigt kan samverka på ett konstruktivt sätt med varandra genom musiken. Musicerandet stärker känslan av samhörighet bland barn och unga och lyfter samtidigt den enskilda individen. ​

  Kyrkorgeln viktig som kultur och kulturarv ​

  Orgeln, världens största musikinstrument, har stor betydelse för musiken i Svenska kyrkans gudstjänster, som konsertinstrument och som bärare av en kristen europeisk musiktradition.

  Svenska kyrkans 3 400 unika orglar används i gudstjänster och konserter. Därmed är Sverige världens orgeltätaste land per capita!  

  På svenskakyrkan.se finns en inspirationssida om orgeln.

  Musikdokumentären Musikaliska strövtåg, som Svenska kyrkan varit med om att ta fram, vill också förmedla berättelsen om orgeln och om människors relationer till instrumentet samt väcka intresse för orgelns värld. Filmen är för fri användning i församlingarna. 

  Orgel i Åmåls kyrka

  Orgel i Åmåls kyrka Foto: Maria Svensk/Ikon

  – Varje orgel är ett unikt instrument som byggs och anpassas till de olika specifika kyrkorummen. Orgelns historia har sina rötter i antiken och representerar ett materiellt och immateriellt kulturarv. Kyrkomusikerna bär dessa traditioner och utvecklar dem vidare inför framtiden, säger Marit Torkelson.  

  Fler barn ska få upp ögonen för orgeln

  Organister i framkant skapar möjligheter för att fler barn och unga ska få uppleva orgeln som instrument och lära känna orgelns värld av klanger genom: 

  ​Läs om unga orgelspelare i Växjö stift och se en film om Manfred 10 år som spelar orgel.

  Orgelakademi i Göteborg viktig samarbetspartner

  Göteborgs internationella orgelakademi, GIOA, är en viktig samarbetspartner i arbetet med att få fler kyrkomusiker.

  – Idag finns ingen samlad information om exempelvis orgelundervisningen i församlingen, säger Marit. Nu kartlägger vi detta tillsammans med GIOA i samarbete med stiftsmusikerna och utbildningsanordnarna.

  Göteborgs internationella orgelakademi nätverkar med alla utbildningar på folkhögskolor och högskolor för att följa arbetet med studenter. De vill inspirera musiker att intressera sig för orgeln och underlätta för orgelintresserade att få kontakt med varandra.

  Kyrkomusikeryrket är mångsidigt och konstnärligt 

  Marit Torkelson menar att kyrkomusikeryrket är ett av de mest mångsidiga konstnärliga yrken man kan ha. Det handlar bland annat om att vara utövande musiker, ensemble- och körledare, pedagog och entreprenör och konsertarrangör i nätverk med lokala organisationer, institutioner och fria grupper i kulturlivet.      

  – Svenska kyrkan har anledning att vara stolta över sina kyrkomusiker. Vi måste visa komplexiteten och omfattningen av det arbete som görs. Det finns många kända musiker runt om i Sverige som kan vittna om vad kyrkomusikerna har betytt för deras musikaliska utveckling.  

  Marit berättar att det finns cirka 2 100 professionella kyrkomusiker i Svenska kyrkan med en geografisk spridning över hela landet, i såväl glesbygd som storstäder. I glesbygdskommuner är ofta kyrkomusikern den enda professionella musikern som ofta blir navet i det lokala musiklivet.

  –  Vi har startat projektet för att det är akut brist på kyrkomusiker, säger Marit Torkelson.  Men nu har hjulen börjat snurra på alla nivåer inom Svenska kyrkan!  

  Tips till dig som arbetar med kommunikation.

  Om orgelundervisning i församlingar

  Om organistyrket 

  Om att bli kyrkomusiker, Svenska kyrkans utbildningsinstitut

  Orgeldokumentären Musikaliska strövtåg(59 min)

  Filmen speglar orgelns historia i en tidsspegel som fått en självklar plats i kyrkan, men också på andra arenor. En musikdokumentär som nyfiket tittar på orgelns historia, dess betydelse för människan, politiska aspekter, orgeln i populärkulturen och filmen. Och tar oss med på den spännande jakten efter det perfekta orgelsoundet.   

  Orgeln inspirerar nya generationer av musiker och artister och ger inblickar i orgelns roll i dramatiska skeenden i historien. Organister i Svenska kyrkan som Hans Davidsson och Ulf Norberg såväl som artister som Kalle Moreaus, Martin Hederos och Anna von Hauswolff, berättar om sitt förhållande till orgeln och hur de ser på framtiden för instrumentet.

  Johannes Landgren, professor vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm (också känd kyrkomusiker i Svenska kyrkan) är ciceron i programmet och guidar genom historien från antiken till nutiden. Programmet gör också nedslag i Svenska kyrkans orgelbestånd (3.400 instrument), detta unika svenska kulturarv med djupa rötter i historien och traditionen, som öppnar nya vägar för framtiden! Välkommen in i orgelns värld av klanger, historia och framtid! 

  Redaktör
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Marit Torkelson, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2022-02-28
  X
  Dokumentid: 1517012- Webid: 29191 - Unitid: 2147483450