Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Webbhjälp

  Skapa tillgängliga och användbara webbsidor

  Du kan lära dig att skapa tillgängliga webbsidor i den digitala utbildningen Webb för alla. Du kan också följa en checklista för att skapa webbsidor som följer de nationella webbriktlinjerna.

  Webbplatser och appar ska funka för alla – det är lag på det. Lagen gäller för myndigheter i Sverige men Svenska kyrkan har valt att också följa den, så långt det är möjligt. Nationell nivå ansvarar för att kravställa och underhålla tillgängligheten på svenskakyrkan.se när det gäller design och kod. Du som är redaktör ansvarar för att innehållet du publicerar på webben är tillgängligt.

  På den här sidan finns tips och råd för dig som vill lära dig att skapa tillgängliga webbsidor.

  Enligt lagen ska även innehåll i sociala medier göras tillgängligt så långt det är möjligt.
  Checklista för att skapa tillgängligt innehåll i sociala medier.   

   

  Utbildningen Webb för alla

  Gå utbildningen Webb för alla och lär dig om vad digital tillgänglighet är och hur du skapar tillgängligt innehåll på din webbplats.

  Gå utbildningen Webb för alla

   

  Checklista för att skapa användbara och tillgängliga webbsidor

  När du gått utbildningen kan du utgå från checklistan för att se till så att dina webbsidor fungerar så bra som möjligt.

  1. Skilj på nyheter och standardsidor – och ta bort inaktuellt innehåll
  2. Skriv klarspråk – vårdat, enkelt och begripligt
  3. Skriv det viktigaste först
  4. ​Gör texterna lättöverskådliga och skriv beskrivande rubriker
  5. Använd rätt rubriknivåer
  6. Skriv tydliga länkar, och öppna alla länkar i samma fönster
  7. Sortera menyn på ett logiskt sätt
  8. Se till att sidan ar en redaktör och en innehållsansvarig
  9. Komplettera innehållet med bilder och film – men ta bort bilder som inte tillför något
  10. Ge bilder en alternativtext, och texta filmer
  11. Använd standardfunktioner så att layouten blir konsekvent
  12. Undvik att publicera pdf-dokument – skapa webbsidor istället

  Skilj på nyheter och standardsidor – och ta bort inaktuellt innehåll

  Skapa en standardsida om innehållet ska hålla över tid. Skapa en nyhet om du ska informera om något som är aktuellt en kortare period. Om en standardsida är extra relevant under en period kan du lyfta den med hjälp av en puff.

  Håll dina standardsidor uppdaterade och avpublicera sådant som inte längre är aktuellt. Nyheter behöver du inte ta bort eller ändra i.

  Skriv klarspråk – vårdat, enkelt och begripligt

  Använd ett aktivt språk och du-tilltal. Förklara begrepp och förkortningar som inte målgruppen känner till.
  Tala och skriv så folk begriper – tio tips när du ska skriva på klarspråk.​

  Skriv det viktigaste först

  Bestäm dig alltid för vilken målgrupp en sida ska ha. Börja med det som är viktigast för målgruppen. Historik är sällan det som läsaren behöver mest, så om det är relevant att ta med bör det komma sist.

  Gör texterna lättöverskådliga och skriv beskrivande rubriker

  Underlätta skumläsningen genom att dela upp texten i stycken. Skriv aktiva rubriker och mellanrubriker. 

  Undvik att använda helsida på intranätet – raderna blir för långa och därmed svårare att läsa.

  Hänvisa inte till höger eller vänster - skärmstorleken kan förändra sidans disposition. Dessutom missar många användare missar information som ligger långt till höger eftersom det är en vanlig plats för reklam. Låt därför högerspalten på intranätet vara tom och använd sparsamt med faktarutor och textrutor till höger om brödtexten på externwebben.

  Använd rätt rubriknivåer

  Formatera rubrikerna genom att använda rubriknivåerna i CS. Den första rubriken i brödtexten ska alltid vara Mellanrubrik 1. Mellanrubrik 2 ska du bara använda om den är underställd mellanrubriken ovanför. 
  Skapa tillgängliga rubriker – webbriktlinjer.se.

  Skriv tydliga länkar och öppna alla länkar i samma fönster

  Länktexten ska beskriva vart länken går. Leder den till en extern webbsida eller ett dokument ska du tala om det. Det ska gå att förstå vart länken leder även om du tar den ur sitt sammanhang. Skriv därför aldrig ”läs mer”, ”klicka här” eller liknande. Länktexten bör i möjligaste mån överensstämma med rubriken på sidan som länken leder till. 
  Skriv tydliga länkar – webbriktlinjer.se. 

  Användaren ska kunna använda bakåtknappen för att backa, därför ska alla länkar öppnas i samma fönster. 
  Se till att bakåtknappen fungerar – webbriktlinjer.se. 

  Sortera menyn på ett logiskt sätt

  Många googlar sig in på en sida, men för dem som letar sig fram genom strukturen, är det viktigt att det går lätt att hitta rätt bland rubrikerna i menyn. 

  Rubrikerna i menyn ska vara

  • på samma detaljnivå
  • uteslutande, det vill säga användaren ska kunna förstå under vilken rubrik hen hittar det hen söker 
  • sorterade i ordning – alfabetisk ordning, tidsordning eller en annan logisk ordning
  • samma som sidans rubrik, eller en kortare variant.

  Se till att sidan har redaktör och innehållsansvarig

  Varje sida på intranätet ska ha en redaktör och en innehållsansvarig. Om det redan står ett namn, kontrollera att det är rätt person och att personen jobbar kvar. Den som är innehållsansvarig ska kunna svara på frågor om innehållet och har ansvaret för att se till att sidan uppdateras eller tas bort om informationen blir inaktuell.
  Gör det enkelt att kontakta sidansvariga – webbriktlinjer.se. 

  Komplettera med bilder och film – men ta bort bilder som inte tillför något

  Kombinera skriven text med ljud, bild och film för att göra informationen mer tillgänglig och lättare för alla att förstå. Det är särskilt viktigt för personer med olika typer av lässvårigheter. 

  Om du använder en bild på en webbsida – se till att den tillför något. Undvik dekorativa bilder som inte bidrar till förståelsen av innehållet. 
  Kombinera skrift med ljud, bild och film – webbriktlinjer.se​.

  Ge bilder en alternativtext – och texta filmer

  Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text, så kallade alt-texter.
  Beskriv med text allt innehåll som inte är text – webbriktlinjer.se.

  Filmer ska ha undertexter. Det har många nytta av, inte bara de som är döva eller har en hörselnedsättning. Många väljer att titta på filmer med ljudet avstängt för att inte störa andra. Personer med svenska som andraspråk har också stor nytta av undertexter.
  Texta inspelad rörlig media – webbriktlinjer.se.

  Observera att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service inte innebär inte en inskränkning i upphovsrätten. Det gör att vi på webben och i sociala medier bara får texta fria psalmer och sånger samt texter där vi har tillstånd.​
  Om upphovsrätt vid digitala gudstjänster och andakter.

  Använd standardfunktioner så att layouten blir konsekvent

  Konsekvent layout är viktigt för att användarna ska förstå hur webbplatsen fungerar. Bygg därför inga egna lösningar utan använd de funktioner som finns i publiceringsverktyget, till exempel personrutor, personallistor, punktlistor och rubriker.​

  Undvik att publicera pdf-dokument – skapa webbsidor istället

  Grundregeln är att du hellre ska skapa en vanlig webbsida med innehåll än att publicera ett dokument. Pdf-filer, som är det vanligaste formatet, har en rad tillgänglighetsbrister. Om du måste publicera ett dokument – se till att originaldokumentet är formaterat på rätt sätt.​ Tillgänglighetskraven som gäller på webben gäller även dokumenten du publicerar där.

  Du kan överväga pdf på webben om dokumentet är 

  • långt och i första hand tänkt att läsas i utskrivet format 
  • statiskt över tid (till exempel lagtexter, regleringsbrev och instruktioner) 
  • beroende av att layout, grafik och innehåll alltid presenteras på samma sätt ·       
  • bundet enligt lag att se ut på ett specifikt sätt
  • illustrerat med tabeller med flera kolumner, eller om det innehåller det matematiska formler eller andra element som kräver särskilda dokumentformat.

    

  Checklistan refererar till ett urval av de nationella webbriktlinjerna.
  Alla riktlinjer finns på webbriktlinjer.se.​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Webbgruppen , Webbhjälp
  Uppdaterad
  2022-02-14
  X
  Dokumentid: 1509308- Webid: 129951 - Unitid: 2147483318