Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Solna församling - intranät

  Återkoppling 15/9 om riskbedömningar och återstarter

  [2020-09-15 19:10]

  Ledningsgruppen har sammanträtt idag och vi har ny information som alla medarbetare i församlingsverksamheten behöver känna till. Klicka och läs mer!

   

  För det första, ett STORT TACK för arbetet med riskbedömningarna och för tålamodet att ta det lugnt i återstarten av verksamheterna. Pandemin är fortfarande en påtaglig verklighet som vi inte kan blunda för. I det läget känns det mycket tryggt att vi alla hjälps åt att skapa säkrast möjliga förutsättningar för våra deltagare och oss själva.

  För det andra, börja med att läsa de återkopplingar vi har gett från ledningsgruppen den 3/9 och den 9/9. Allt som står där gäller fortfarande och det är mycket viktigt att vi hjälps åt att hålla det aktuellt. Skriv gärna ut alla de här "återkopplingssidorna" så du och dina medarbetare har alla riktlinjer lätt tillgängliga.

  För det tredje, här kommer återkopplingen från dagens ledningsgruppsmöte.

  Allmänna riktlinjer för fika och servering

  • Aldrig bufféer, serveringsbord eller -vagnar.
  • Endast personlig servering som sköts av personal.
  • Endast av personal paketerat fikabröd/smörgåsar/mat (eller färdigpaketerat).
  • Endast engångskaffekoppar eller gärna medhavda personliga kaffekoppar. ​
  • Alternativt att varje deltagare tar med eget fikabröd.

   

  Följande grupper kan nu påbörja sina återstarter i linje med de riskbedömningar som genomförts samt det vi noterar här under respektive grupp

  • Syföreningen, Kyrkans hus, måndagar (julbasaren är inställd)
   - Kaffekokningen sköts av husmödrarna för att undvika trängsel.
   - Kaffebröd tas med hemifrån.
   - Egna kaffekoppar tas med hemifrån.
  • Öppen förskola, Solvändan
   - Vi börjar verksamheten i Solvändan då det inte finns andra öppna förskolor i det området och då vi inte vill belasta entrén i Kyrkans hus mer än nödvändigt då andra verksamheter startar upp.
   - När datum är satt för återstarten ska Göran kontaktas för att han ska kunna aktivera städningen av de lokalerna.
  • Akvarellgruppen
   - Josefina är tillsvidare utsedd till kontaktperson och kontaktar dem och bokar in dem.
  • Sorgegrupperna kan starta som planerat
   - notera särskilt de allmänna riktlinjerna för fika och servering, de gäller alla grupper
   - bemanningen av en av sorgegrupperna är inte löst än, Gunnel och Anders samråder först med Niklas kring frågan​
  • Onsdagsträffen kan starta igen, men ett antal viktiga saker att tänka på
   - Provmöblering ska genomföras och en ritning över hur alla ska sitta ska göras av husmödrarna tillsammans med Anders I och Hanna.
   - Ritningen ska all personal som tjänstgör ha tillgång till vid varje tillfälle.
   - Max 25 besökare till att börja med, eller färre om provmöbleringen säger något annat.
   - Anmälan ska ske via telefon till växeln.
   - Soppa är ok, men den serveras endast vid borden av personal.
   - Vi använder endast de toaletter vi använder normalt.
   - Bord och stolar ska spritas av före och efter.
   - Det behövs en plan för hur kapprummet ska hanteras för att undvika trängsel.
   - 2 vaktmästare på plats varje gång, en vid ytterdörren och en vid kapprummet som även spritar av toaletterna regelbundet.
   - Ingen psalmsång får förekomma då vi sitter för tätt, endast instrumentalmusik (ej psalmer).
   - Ingen solosång eller blåsinstrument får förekomma, det är för trångt och för många i riskgrupper som deltar.
   - God kommunikationen mellan musiker och präst är mycket viktigt, liksom god kommunikation i förväg mellan alla som ska tjänstgöra.
  • Hagalundsträffen kan starta igen
   - hänsyn ska tas till alla de saker som nämns för onsdagsträffen, men det ska anpassas till förhållandena i den gruppen och i lokalerna i Hagalundskyrkan
  • Kyrkväktarna kan starta igen när de själva tycker det är lämpligt
   - Lydia som är deras kontaktperson tar kontakt med ledarna för gruppen för att bestämma datum och stämmer sedan under hösten regelbundet av hur säkerhetsarbetet fungerar för dem. 

   

  Fram till och med idag har vi i ledningsgruppen alltså kommit i så här långt i vår del av arbetet med riskbedömningarna. Frågor kring ovanstående och frågor kring verksamheter som ännu lever i ovisshet tar var och en med sin arbetsledare som, när det behövs, tar det vidare till ledningsgruppen.

  Ett par nya förslag på verksamheter har kommit upp: "Föreläsningar i Birgittasalen" samt "Kyrka på stan", men de möjligheterna har ännu inte avhandlats i ledningsgruppen och vi avvaktar till dess att vi ser hur arbetssituationen ser ut för olika personalgrupper när vi kommer igång med våra verksamheter igen.

  Det är fantastiskt glädjande att vi kan trotsa pandemin och börja återstarta våra så efterlängtade verksamheter igen! Det kommer att bli krångligare än vanligt, men vi får hjälpas åt för att hantera krångligheterna. Vi är starka tillsammans.

  Guds välsignelse önskar jag er alla i detta viktiga arbete som ligger framför oss!

  Niklas

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Niklas Lång, Solna församling - intranät
  Skapad
  2020-09-15
  X
  Dokumentid: 1508163- Webid: 1387180 - Unitid: 10142