Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Act Svenska kyrkan

  Effektivt humanitärt arbete

  Act Svenska kyrkans humanitära arbete håller hög kvalitét. Det visar HQAIs certifiering. Ändå avslutar SIDA nu avtalet med Act Svenska kyrkan som strategisk partner för det humanitära arbetet.

  Under den senaste programperioden uppgick Sidas stöd till ca 57-80 miljoner kronor per år. Internationella experter är förvånade och beslutet riskerar att slå mycket hårt mot alla de människor som nås av Act Svenska kyrkans humanitära insatser.

  Act Svenska kyrkan är dock även fortsättningsvis en strategisk partnerorganisation till Sida för långsiktigt utvecklingsarbete. Det stödet uppgick i fjol till 115 miljoner kronor.

  Skapad:2020-09-09 20:40:00

  Med nyheter som denna uppstår självklart en del frågor och funderingar. Här har vi försökt samla aktuella frågor och svar, vi fyller på allt eftersom ny information kommer. Förhoppningen är att detta underlättar för er när ni möter frågor från givare, engagerade och allmänheten.

  Läs mer om Frågor och svar om avtalet som avslutas

  Beslutet har under början på september uppmärksammats mycket i media:

  Du kan även läsa om beslutet i en nyhet här på intranätet

  Effektivt katastrofarbete

  Läs mer om hur vi arbetar i katastrofer 

  ​Expertkunskap inom psykosocialt förhållningssätt

  Olika ACT-medlemmar har olika expertkompetenser som är viktiga bidrag in i alliansens gemensamma arbete. Act Svenska kyrkans särskilda kompetens är  psykosocialt förhållningssättet i katastrofsituationer. Det handlar om att ge människor som är med om en katastrof som exempelvis krig, svält eller jordbävning möjlighet att bearbeta sina upplevelser och finna mening i vardagen igen. Mat, vatten och tak över huvudet har alltid högsta prio i det humanitära arbetet. Men sedan behöver människor också värdighet och hopp för att kunna resa sig starkare efter en katastrof.

  Arbete som gör skillnad – på riktigt

  Du kan lita på att din gåva når de människor den är ämnad för. Vi kontrolleras av flera olika aktörer, bland annat auktoriserade revisorer, Svensk insamlingskontroll, HQAI och Giva Sverige. Läs mer om hur vi kvalitetssäkrar vårt arbete.

  Certifiering som visar på kvalitet och effektivitet

  Act Svenska kyrkan är certifierade mot Core Humanitarian Standard (CHS) av Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI). HQAI är en självständig tredjepartsorganisation som kvalitetssäkrar humanitära insatser internationellt. Vi är som en av de första biståndsorganisationerna i världen certifierade för Core Humanitarian Standard (CHS).

  Act Svenska kyrkan certifierades första gången 2016 som den första och enda svenska biståndsorganisationen. Under 2020 skedde en granskning och certifikatet förnyades till 2024. Läs mer om certifieringen och ta del av hela rapporten från granskningen på HQAI's webbplats. 

  Introduktion till Core Humanitarian Standard (CHS). På engelska 5 minuter. 

   

  Redaktör
  Sanna Bülow, Act Svenska kyrkan
  Innehållsansvarig
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Ansvarig för intranätet Act Svenska kyrkan
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Uppdaterad
  2021-03-18
  X
  Dokumentid: 1507365- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464